به تایپ - تایپ در دستان شمابه گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از سایت موسسه نظام پزشکی کشور، دکتر دکتر اکبر فتوحی، استاداپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در رومه ای که داخل یکم فروردین به طبیب سعید نمکی، وزیر بهداشت تالیف است، بوسیله حضورش داخل نشستی که با کارشناسان چینی که از عادت صلیب سرخ چین بوسیله ایران عروج کرده بودند، اشاره می نرم و داخل برنامه دولت چین در کنترل همگی گیری کووید-۱۹ بیان می کند.

حکیم فتوحی می نویسد: گره در حال مهیا که اپیدمی را تو کشورشان بعد از ابتلای م از ۸۰ هزاره نفر کنترل کرده اند، جلوگیری از ورود موارد متاخر به کشور، بیماریابی شدید برای جلوگیری از وقوع طغیان و اپیدمی جدید تو قلمرو و فعال سازی برنامه ریزی شده و نکته سنج اقتصادشان تا زمان بزمین نشستن به واکسن است. ده تیم مختلف درون چروک هم مشغول کشف و ساخت واکسن هستند و به رویت می رسد به اواسط تابستان بخاطر حصول به واکسن خوشبین هستند.» واج نادرست درباره امنیت جمعی»

این استاد اپیدمیولوژی تو امتداد نامه اش با این سخن نادرست» عده ای که بدون محبوس شدن دو سوم مردم کشور و ایجاد کنف پرسنل این اپیدمی ساکت نخواهد شد» مخالفت می نرم و می نویسد: بجز اینکه دو سوم انباشتگی این بیماری را خواهند گرفت خواه خیر، بدیهی است که نباید مفهوم ایمنی پرسنل هدف و روش کنترل اپیدمی تصور شود. این نگاه م غلط است.»

درگیری دو سوم آدم درون نیکوترین حالت یعنی بیش از ۴۵۰ هزار تک مرگ که ۳۰۰ هزار تک آن در افراد کمتر از ۷۰ سال رخ خواهد داد؛ ۸ میلیون بستری خواهند شد و ۱,۵ میلیون نفر هم به آی سی یو احتیاج خواهند داشت که به دلیل لیس امکان فراهم کردن آن یعنی استاندارد مرگ بیشتر. این اتفاق حتی اگر در دو سال غصه رخ بدهد، بدنه بهداشت و علاج و حتی تنه کل کشور توان تحمل آن را نخواهد داشت و باید از این سناریو اساسا صرف رویت کنیم.» کمتر شماری آمار مصیبت و انقراض تو بیماریابی

دکتر فتوحی در ادامه نامه اش با تذکر اینکه آمار رسمی مصیبت کووید-۱۹ بوسیله دو دلیل اتکای صرف به تست آزمایشگاهی و دوم فرایندهای جمع آوری داده ها و پروتکل برخورد با بیماران که مبنا افراد عاری مشکل تنفسی و نیاز بوسیله بستری تست نمی شوند، کمینه شماری» دارد، بوسیله یک نکته سراسیمه کننده دیگر» اشاره می کند: تو حالی که در طی قریه روز گذشته آمار رسمی روزانه مرگ و میر داخل سرزمین در حال تکثیر است،  تعداد موارد کشف شده تقریبا ثابت است و این به مفهوم کنترل اپیدمی نیست، بلکه به مفهوم شکست در بیماریابی و عدم کنترل نهایی اپیدمی است و نشان میدهد که اقدام جدی در کنترل ارجاع ویروس به افراد متاخر قیافه نمی گیرد و بیماری دارد گسترش گشاد مشهود می درنگ.»

این استاد همه گیری شناسی توضیح می دهد که کشف شدن تعداد موارد روزانه خیلی زیاد تو کشورهایی مانند ایتالیا و آلمان، بر خلاف برداشتی که مقدور است بشود»، نشان دهنده فعال شدن جهیز کنترل اپیدمی» درون آنها است و درون طبق با توجه به گستردگی اپیدمی داخل کشور،  کم شدن تعداد موارد ابتلای قطعی در حال مهیا باید بیشتر خلق نگرانی کند و می تواند بیانگر کارگر نبودن روش های بیماریابی در کشور باشد.» سیل سهمگین اپیدمی

حکیم فتوحی تو ادامه با پافشاری پهلو احساس خطر جدی بسیاری از متخصصان اپیدمیولوژی درون کشور می نویسد: میزان خطر این اپیدمی کم از واقعیت برآورد شده است. نگرانی شدید این است که سیل اپیدمی چنان خوفناک خواهد بود که تا اینکه نگرانی از اعتدال بین سرپا ماندن صرفه جویی ملک و کنترل بیماری همچنین احتمالا محلی از اعراب نخواهد داشت. کنترل گشاد اپیدمی عزب گزینه پیش رو است و از گسترش اپیدمی با تمام نبوغ و تا زمان آماده شدن واکسن باید جلوگیری کرد.» پیشنهادهای عملیاتی

این استاد اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در پایان رومه اش دو این پیشنهادها را برای کنترل همه گیری کووید-۱۹ عرضه می کند:

۱- گسترش اقدامات پیشگیرانه بوسیله گونه ای که منحنی اپیدمی مشابه گره و زور جنوبی برگردانده شود با بسیج استعداد حداکثری کشور حتی بوسیله قیمت آسیب های اقتصادی (البته با حمایت از اقشار درمانده پر حرارت اقتصادی)

رسیدن به این هدف، احتیاج بوسیله بیماریابی بسیار فراخ و جداسازی آنها و پیگیری تماس ها برای جلوگیری از واگذاری بیماری؛ محافظت جدی از کادر بهداشت و درمان برای جلوگیری از ابتلای خود ایشان و خروج از دوچرخه نوکری و مستهلک شدن در زیر فشار کاری، قرنطینه کردن دسته های پرخطر که ابتلای ایشان مرگ و میر را افزایش خواهند داد و ایجاد بور گذاری اجتماعی زیاد شدید و وسیع دارد.»

۲- کوشا شدن وزارت خارجه در سطح بین المللی برای انجام سه ماموریت:

الف. قبض تجربیات، برگ و خصوصا امکانات و کیت های عمل تست های تشخیصی بوسیله رخساره زیاد وسیع که بدون آن نمی توان در مدیریت این اپیدمی مظفر بود.
ب. رایزنی برای اولویت دریافت داروی احتمالی و واکسن بوسیله ارزش برازنده قبول وقتی تولید و مجهز شد. وقتی داروی عام و/یا واکسن تهیه شود تقدم در دسترسی به آن مسئله مهمی خواهد بود و از الان باید به خیال آن وجود.
ت. م نزدیک دیپلماتیک با سازمان های بین المللی و کشورهای دارای توان پشته مانند چین و آلمان برای شهود امان های فنی و تجهیزاتی. همین الان باید اپیدمی را سرکوب کرد

دکتر فتوحی درون این نامه هشدار می دهد: باید اپیدمی همین الان با تمام قوا سرکوب شود و اگر قطع اپیدمی از عمه بحرانی گذر درنگ و دیر شود دیگر امکان هیچگونه مدیریتی نخواهد بود و سیل آن از روی کشور عبور کرده و آثار مخرب آن باور نکردنی خواهد بود.» مهار کرونا با شیوه انگلیسی یا شیوه کره جنوبی؟ آیا فاصله گیری اجتماعی بخاطر جلوگیری از عالمگیر کرونا موثر است؟ نامه رئیس نظام پزشکی به رئیس جمهور | تئوری کنف جمعیتی» مردود است | نیاز به ابعاد شدیدتر کنترل است

بوسیله گزارش همشهری آنلاین،  کاربران گیرایی معارفه رسانی KHAMENEI.IR یکسره ی حضرت آیت الله ای در پیام بوسیله پنجاه و چهارمین میتینگ هیئت قانونگذاری هم گذاری های اسلامی دانشجویان تو اروپا، درباره خبر اعطا کردن حوادث اخیر از وقوع یک پدیده یکتا تو آینده تاریخ را به عنوان مهمترین یکسره ی قطب انقلاب در سال ۱۳۹۸ انتخاب کردند.

بیش از هفتاد هزار کاربر از روز ۲۴ اسفندماه تا امروز با شرکت در نظرسنجی انتخاب مهمترین عموم سال ۹۸، به ترتیب سه جمله ی زیر را بوسیله عنوان مهمترین و بوسیله یادماندنی ترین جملات قطب انقلاب درون سالی که گذشت، برگزیدند.

رتبه مقدمه) حوادث اخیر بوسیله ما معارفه میدهد، پدیده ای یکتا درون آینده تاریخ داخل نحو است
جوانان عزیز اتحادیه انجمنهای اسلامی
امسال نشست شما در میانه ی حوادث مهمی برگزار میشود که هر یک از جهتی نشانه ی عظمت و حرمت ایران اسلامی و ملت انقلابی آن است. شهادتها، قدرت نمائیهای نظامی، حضور بی نظیر مردمی، روحیه ی پرعضله و عزم راسخ جوانان، تو پهلو هزاران مجموعه ی کوشا در عرصه ی دانش و فناوری، و نیز رویکرد دینی و ظاهری در بسرنوشت شوم دچار کردن عظیمی از جوانان بکلی کشور، همه از قاعده کنار آوردن یک پدیده ی یکتا تو جهان امروز شناسایی میدهد. پدیده ئی که میتواند تو آینده ی تاریخ تأثیرات عمیق و گلچین کننده بگذارد. ۹۸/۱۱/۰۵

رتبه دوم) تنها وضع ملّت ایران قوی شدن است
ملّت شایسته ایران باید همّتشان این باشد که زورمند بشوند. تنها راه تو پیش پای ملّت ایران عبارت است از قوی شدن. ۹۸/۱۰/۲۷

رتبه سوم) اگر توان مدیریتی ندارید مسئولیت نپذیرید
شما انسان ضعیفی هستی. زمان حال که آدم ضعیفی هستی، مواظب باش به خشکی امدن دو نفر هم ریاست نکنی! یعنی پیدا است آن ضعفی هم که حضرت فرمودند، ضعف در مدیریّت است؛ یعنی داخل آدمی هستی که مدیریّت نداری؛ اگر چنانچه پهلو دو نفر یا بیشتر ریاست پیدا کردی، نمیتوانی فقره آنها را بوسیله سامان برسانی. ۹۸/۰۹/۱۰

در سال های گذشته نیز مخاطبان KHAMENEI.IR عمده ترین جمله ی سال را انتخاب کردند که شما می توانید از پیوندهای سایت khamenei.ir آنها را احتیاط کنید.

ASGبهAASGHAگزارشOOOONOOOON همشهری آنلاین بوسیله نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، پیاده شدن اساس آخرین نرخ ها درون بازار، میتسوبیشی  ASX فول ۲۰۱۸ نسبت  بوسیله قیمت روز خودرو در ۲۵ اسفندماه با س داخل قیمت به   سکه ۶۸۰  میلیون تومان خرید و ابتیاع شد میتسوبیشی.

ASX فول ۲۰۱۸ (۶۸۰ )  میلیون تومان و  تویوتا  CH R-R تیپ لانچ (۲۰۱۸ ) یک میلیارد تومان بدون تغییر داخل مقدار  فروش شدند.  نرخ روز خودرو های خارجی  مدل خودرو ارزش (تومان)   رنو کولئوس ۲۰۱۸ ۱.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰ رنو تلیسمان ۲۰۱۸ ۸۴۵.۰۰۰.۰۰۰ میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تویوتا CH-R R تیپ لانچ ۲۰۱۸.۱.۰۰۰.۰۰۰   ۰۰۰ تویوتا راو ۴ مدل (۲۰۱۸) الفطیم.۱.۲۹۰.۰۰۰ ۰۰۰ کیا اپتیما ۲۰۱۷.۸۷۰.۰۰۰   ۰۰۰ کیا سورنتو ۲۰۱۷.۱.۳۵۰.۰۰۰ ۰۰۰ کیا اسپورتیج ۲۰۱۷.۱.۰۰۰.۰۰۰ ۰۰۰ هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GLS.۹۹۵.۰۰۰   ۰۰۰ هیوندای النترا ۲۰۱۸.۶۶۵.۰۰۰   ۰۰۰ هیوندای ( سانتافه ) فول ۶ رادار.۱.۱۱۸.۰۰۰ ۰۰۰ لکسوس H NX۳۰۰ H هفت کلید.۲۰۱۷.۱.۷۸۰ ۰۰۰ ۰۰۰ (نیسان) جوک.اسپورت.۷۰۰

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، عالمگیر ویروس کرونا تو گیلان هم زمان با سایر نقاط کشور باعث اختلال در زندگی عادی آدم شده و درون این بین زندگی برخی را بیش از سایرین دون الشعاع راحتی داده است؛ از کارگران روزمزدی که بوسیله ناچار بیکار شده تا پزشکان و پرستارانی که با کمبود لوازم بهداشتی مواجه شدند.

محمدحسین قربانی با رمز بوسیله کنف سخاوتمندانه خیرین از همنوعان خویشتن در گیلان اظهار کرد: شیوع گشاد ویروس کرونا باعث شده هم وطنانمان داخل اقصی نقاط قلمرو و همچنین در بیرون از مرزهای ایران خواستگار کمک بوسیله گیلان شوند.

وی با بیان اینکه ستاد هدایت کمک های انسانیت جهت رفع فساد سلامت استان گیلان توسط چند قد از پزشکان برجسته گیلانی تشکیل شده است، افزود: گیلانیان بسیاری از اقصی نقاط سرزمین و جهان با اسیر وفاق جماز اندوهناک و کمک های نقدی و غیر نقدی گیرایی را به همنوعان خویشتن در استان اهدا کرده و برخی از گیلانیان نظیر علی کریمی نیز آمادگی خویشتن را برای اهدای دستیار های نقدی و جاهل نقدی اعلام کردند.

نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت تو گیلان با تأکید به خشکی امدن انتظام عادلانه کمک های بشریت تو ستاد هدایت کمک های بشریت تصریح کرد: کمک های مردمی تو ستاد هدایت معاون های مردمی کنار اساس نیازسنجی ها بین مراکز درمانی استان گیلان به صورت عادلانه توزیع می شوند.

 پیش ازاین مجتبی پوربخش صندوق گیلانی شبکه تلویزیونی کشورمان خبر از جدیت علی کریمی و درگاه در کوی و برزن های تهران برای تهیه کالا حرفه ای پزشکی و بهداشتی نظیر ماسک N۹۵، گان، عینک، دستکش و مواد ضدعفونی خبر داد.

مقدماتی محموله کمک های علی کریمی برای درمانگاه های استان گیلان شامل ماسک، دستکش، گان و محلول ضدعفونی شامگاه جمعه به رشت رسید و تو انبار دانشگاه علوم پزشکی گیلان خالی کردن شد.

داخل کنفرانس علنی امروز (سه شنبه بیستم اسفندماه ۱۳۹۸) شورای ایالت تهران نوبت به مطالعه لایحه دو فوریتی مربوط به اضافه نرخ ۱۱ درصدی کرایه تاکسی ها رسید.علیرضا قنادان درخصوص تکثیر نرخ اجاره تاکسی ها گفت:درون مصوبه عرفی مربوط به سال قبل آمده بود که تاکسیرانی اذن افزایش قیمت کرایه را ندارد در شرایطی که نرخ پایه حامل های مرزی اضافه نیابد. بعد از گران شدن قیمت بنزین و سهمیه بندی، ما تکثیر ارزش دربست تاکسی نداشتیم؛ زیرا اعتقادمان این وجود که سهمیه به تاکسیرانان داده شده است. البته خوب است بوسیله این نکته توجه کنید که سهمیه داده شده برای تکرار کم شدن غلبه سوخت گیری بوده است و قیمت قیمت بنزین هزار تومانی با پنجاه درصد افزودن به ۱۵۰۰ تومان فصیح است.

حق تاکسیرانان تو این مدت حق شده است و من تقاضا دارم که شورای شهر تهران با تکثیر ۱۱ درصدی قیمت کرایه تاکسی تا انتها سال ائتلاف کنند.

حسن رسولی در نفوذ کردن بوسیله این لایحه گفت:عزب خیر روز از سال باقی مانده است و تکثیر ۱۱ درصدی قیمت برای این مدت فایده ای ندارد بهتر است بوسیله یکباره سال بعد مقدار ها افزایش برملا کند.

محسن هاشمی، رئیس شورای اسلامی قصبه تهران، گفت:تاکسیرانی قصدش این است که یازده درصد پیش از خاتمه سال کرایه ها را افزایش بدهد که سال بعد که افزایش دیگری می آورد بر پایه نرخ اضافه یافته پس از این یازده درصد باشد.

آخر رای گیری انجام شد و پانزده نفر از اعضای شورای قریه تهران به اضافه قیمت ۱۱ درصدی اجاره تاکسی تا سرانجام سال رأی مثبت دادند.مقدار اجاره ناوگان تاکسیرانی برای سال آینده، ۲۵ درصد افزودن خواهد داشت

برای نرخ کرایه خطوط اتوبوس و مینی بوس،اعضای شورای بطرف خانه تهران به شهرداری تهران (شرکت واحد اتوبوسرانی) اذن دادند تا نسبت به نرخ دربست سال ۹۸، ۲۵ درصد ارزش کرایه اتوبوس و مترو را در سال ۹۹ افزودن دهد. اعضای شورای شهر تهران داخل روز سه گانه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸،  نرخ دربست تاکسی و اتوبوس مترو در سال ۹۹ را جلوه گر کردند.

کنار این اساس مقدار بلیت مترو در سال ۹۹ به این تطویل است:بلیت مورد سفره داخلی شهری ۱۵،۰۰۰ ریالبلیت تک سفره حومه به تهران ۱۷،۰۰۰ریالبلیت تک خوان هشتگرد ۵۰،۰۰۰ ریال

بلیت مورد سفره فرودگاه امام خمینی، مثل سال گذشته عاری افزایش ۹۰/۰۰۰ ریال و نیز بیشترین تقلیل کارت بلیت قابل با عروج ۵۰ درصد بهای بلیت مورد سفره گلچین شد.

در ادامه با مطالعه نرخ کرایه تاکسی درون سال ۹۹، ارزش کرایه تاکسی سقف ۲۵ درصد نرخ پایه اضافه روبرو کرد. همچنین در نرخ کرایه تاکسی از شایسته کردن ۲۲ تا ۶ صبح، با ۲۰ درصد اضافه اعمال می شود. نرخ کرایه سرو مدارس همچنین در سال ۹۹ نسبت بوسیله سال گذشته تا سقف ۲۵ درصد با تکثیر بها مواجه شد.

با این اوصاف، احتمالا اضافه نرخ اجاره تاکسی ها به نمونه ۲۵ درصد داخل سال ۹۹، بعد از اعمال ۱۱ درصد مربوط به روزهای باقی مانده تا آخر سال ۹۸، اعمال خواهد شد. پس می توان حاصل گرفت که اضافه قیمت کرایه تاکسی برای سال ۹۹، به میزان ۳۸/۷۵ درصد در مقایسه با میانگین نرخ سال ۹۸ برسد.

بیشتر بخوانید:دولت برای واردات خودرو و افزودن مالیات درون سال ۹۹ آماده می شودکاهش استفاده بنزین و استفاده از حمل ونقل عمومی درون پی شیوع کرونااختصاص سهمیه سوخت برای نوروز در هاله ای از ابهامبی توجهی بوسیله افزایش ارج خودرو مافوق سایه کروناتاکسی بورد: سرو ما ارزش افزوده مناسبی بخاطر مسافران و رانندگان تاکسی ها خواهد داشت

با مسری ویروس کرونا تو کشور، برخی مشاغل امکان دورکاری را برای کارمندان خویشتن مهیا کردند و فداکار دیگر ساعات کاری را کاهش داده اند و کارمندان به صورت نوبتی و با شیفت بندی در محیط فرمان حضرت جلوه گر می کنند. بااین حال کارمندان برخی مشاغل شبیه کارمندان بانک ها، ادارات دولتی و. همچنین این روزها مجبور هستند متشابه گذشته درون محیط امر جناب داشته باشند. بنابراین تو چنین شرایطی، تجلیل نکات بهداشتی می تواند خطر ابتلا به بلای ناگهانی کووید 19 را بوسیله حداقل برساند و تا حدود زیادی استرس و اضطراب ناشی از آلوده شدن بوسیله ویروس کرونای جدید را کاهش دهد. در ادامه بوسیله توضیح بیشتر نکاتی می پردازیم که پاس آن ها در محیط حکم خطر ابتلا به ویروس کرونا را کاهش می دهد.در قیافه داشتن علائمی مانند تب و سرفه به هیچ عنوان سر فقره نروید (حتی با گذاشتن ماسک و دستکش) تا بیماری را به سایر همکاران منتقل نکنید.مقاله ی مرتبط:ویروس کرونا چیست؟ علائم بیماری، نحوه واگذاری و روند شیوعچگونه تو شرایط مسری کووید ۱۹، روال لمس رخ را زین کنیم؟کارکنان دستگاه های اجرایی می توانند بوسیله صورت دورکاری کار کنندتا جای ممکن از دستکش لاتکس در هوا کار کاربرد کنید و هرگز عارض خویشتن به ویژه چشم و بینی را با دست خواه هر شی دیگری مانند خودکار لمس نکنید.بعد از کاربرد از دستگاه ثبت انگشت و همچنین بعد از استعمال از آسانسور و  سرویس های بهداشتی حتما دست ها را ضدعفونی کنید.از دست دادن با سایر افراد خودداری کنید.از لمس اشیاء و وسایل مشترک خودداری کنید.تمام سطوح پرتماس نگرش حکم از عموم پیشخوان، دستگیره ها، در، پنجره، رومیزی، میزکار، تلفن ها، کیبورد، ماوس، تبلت و. را هر روز ضدعفونی کنید.

برای این کار چندین بار ماده ی گنا را روی محل اسپری کنید، بوسیله طوری که طولانی سطح از ماده ی گنا پوشیده شود یا ماده ی گنا را روی جامه دان یک بارمصرف اسپری کنید و آن را روی سطح بکشید. ماده ی گنا برای اثرگذاری به حداقل یک دقیقه زمان نیاز دارد؛ بنابراین بعد از برداشتن بقچه از روی سطح، نگرش دستمال کشیده شده باید خیس سرمد بماند.مواد ضدعفونی کننده و بهداشتی مانند دستمال کاغذی و یک جنین مصرف در دسترس همگی باشد.سطل های زباله ی محل کار را بوسیله طور مرتب تهی کنید.سرویس های بهداشتی به طور مرتب ضدعفونی و نظیف شوند.در رخساره امکان از همکاران خود دو متر بور بگیرید.خوراکی به همکاران تعارف نکنید.تعویض لباس و جای گذاری لباس ها و کیف را در اتاقی استثنا از محیط فقره ارتکاب دهید.تهویه ی مناسب تو محل امر داشته باشید که هوا باقی مانده نشود و در جریان باشد.از ازدحام درون محل کار جلوگیری کنید.از روبیدن بوسیله مأموریت و رفت وآمد م جلوگیری شود.تقلا کنید کارها را بوسیله رخ الکترونیک، تلفنی و عاری دیدار حضوری انجام دهید و جلسات را بوسیله رخساره غیرحضوری برگزار کنید.

در صورت وم برگزاری جلسه، محل را قبل و بعد از میتینگ بوسیله طور کامل ضدعفونی کنید.
افراد حاضر در مجمع باید ۲ متر از یکدیگر بور داشته باشند و بهتر است از ماسک استفاده کنند.
وسایل مشترک جلسه از جمله میز، ماژیک، پوینتر، چوب پاک کن، خودکار، کاغذ، دفتر و. باید با رعایت اصول بهداشتی ضدعفونی شوند.مدارک و کاغذها را بوسیله صورت الکترونیکی دراختیار همکاران خود قرار دهید.عادت خوردن صبحانه ی مشترک در محل کار را ترک کنید.غذایی برای سرکار تدارک کنید که ترجیحا نیاز بوسیله گرم کردن نداشته باشد.تا حدامکان از لیوان، قاشق و چنگ و اسباب شخصی مصرف کنید (برای مصرف از وسایل مشترک مانند یخچال، مایکروفر، چای ساز و. از دستمال کاغذی دستیار بگیرید.)مشت ها را بوسیله طور مکرر با آب و صابون بشویید.از مشت سرقت کردن به ادوات غیر ضروری در مکان های مشترک خودداری کنید.تو نمازخانه ها از مهر، سجاده و چادر انحصاری استعمال کنید.بیشتر بخوانید:همه گیری ویروس کرونا درون ایران از نگاه آمار و ارقام [بوسیله روزرسانی: ۱۷ اسفند ۹۸]کنفرانس SXSW با کمال مطلوب جلوگیری از مسری ویروس کرونا لغو شدآمار جدید مبتلایان به کرونا در ایران: ۵۸۲۳ مبتلای موکد و ۱۴۵ فوتیطرح ملی صیقل مبتنی به خشکی امدن کد QR به زودی عملیاتی می شودچرا ویروس کرونا به استراحت در میان آدم منتشر می شود؟

پس ازآن از اینکهاپل از مدل ارتقا یافتهمک بوک پرو 16 اینچی رونمایی کرد، سوالی در حافظه طرفداران و علاقه مندان به محصولات اپل پیش آمد که آیا تماشاگر چنین تغییراتی در مقیاس ۱۳ اینچی مک بوک پرو نیز خواهیم بود؟ به نظر می رسد که برای ستاندن پاسخ بوسیله این سوال دیگر حاجت نیست قرار کنیم.

مینگ چی کو، تحلیلگر معروف، با ارسال پستی مدعی شده که اپل می خواهد نمونه ۱۳ اینچی مک بوک پرو را در سال ۲۰۲۰ با میزان ۱۴/۱ اینچی تبدیل دهد که عمده ترین شاخصه این مدل، برخورداری از نمایشگری با پنل مینی LED است. به لطف استفاده از این تکنولوژی اشتیاق می رود مک بوک پرو 14.1 از نرخ کنتراست بالاتر، گستره عریض رطوبت از رنگ ها و کیفیت بالاتری در ارائه تصاویر یکروز ببرد.

متاسفانه مینگ چی کو داخل تک مشخصات دیگر میوه جدید شرکت اپل اطلاعاتی را علنی نکرده است؛ اما شوق می رود که درون این معیار از مک بوک پرو همچنین تماشایی صفحه کلید ارتقا یافته و دیگر نکات مثبت مدل ۱۶ اینچی باشیم.این تحلیلگر تو مورد محصولات دیگری همچنین اطلاعاتی را هویدا کرده است. به گفته مینگ چی کو، میزان جدیدی از مک بوک پرو ۱۶ اینچی مجهز به پنل مینی LED شناساندن خواهد شد و از این پنل درون معیار های جدید آیپد، آیپد مینی و آیپد پرو 12.9 اینچی همچنین استفاده می شود. در این پست به احتمال ارتقای پنل نمایشگر آیمک پروبه LED نیز اشاره شده است که می تواند بخاطر موفقیت این محصول در میدان و افزایش ابتیاع آن نقش مهمی را عمل کند.

در مورد زمان عرضه محصولات جدید اپل بوسیله بازار همچنین بوسیله گفته مینگ چی کو شوق می جوی که تو سه ماهه چهارم میلادی شاهد صبر گرفتن آیمک پرو متاخر در ویترین فروشگاه ها باشیم؛ اما داده ها دقیقی در مورد دیگر محصولات ذکر نشده است. با این حساب تنها می توان استراحت کرد و هواخواه انتشار اطلاعات بیشتر بود.بیشتر بخوانید:اپل به علت شیوع کرونا لنز آیفون ۱۲ را از چند سازنده مختلف تأمین خواهد کرداپل احصائیه کاربری توسعه دهنده کارمند Clearview را بوسیله برهان الغا قوانین مسدود کردمرورگر سافاری وب سایت های دارای گواهینامه امنیتی باستانی را مسدود می کنداپل تو سال آینده نخستین فروشگاه فیزیکی خویشتن را تو هند بازگشایی می کندعرضه کاور کیبرد آیپد پروی اتیه به همراه یک صرفنظر پد

مسری ویروس کرونا داخل ایران باخبر وهله ی اورژانسی شده است و همکاری تمامی اداره ها و خصوصا بیمارستان ها و مراکز درمانی را می طلبد. دراین میان آمادگی مراکز برای اولویت دهی بوسیله بیماران مبتلا به ویروس جدید موسوم به COVID-19 اهمیت فوقانی دارد. قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت، امروز خلال مجله ای به دانشگاه های علوم پزشکی سرتاسر ملک از آن ها غبطه که اولویت قبول اورژانسی خود را به این بیماران ویژه دهند. به علاوه، او تأکید کرد که بیمارستان ها تا اطلاع ثانوی از پذیرش بیماران جاهل اورژانسی خودداری کنند.مقاله های مرتبط:گره یک تیم پزشکی بوسیله ایران اعزام می کندچگونه با ترس ناشی از شیوع ویروس کرونا مقابله کنیم؟

معاون وزیر بهداشت داخل بخشی از نامه بوسیله دانشگاه های علوم پزشکی نوشت:باتوجه بوسیله وم کنترل و مراقبت بیماران مشغول به ویروس کرونا، ضروری است از روز شنبه، کلیه ی بیمارستان های عمومی ذیل پوشش اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی (به سوا مورد تخصصی غیرمرتبط با درمان کرونا) از تصویب و رنجور بیماران الکتیو (غیر اورژانسی) تا وقوف ثانوی خودداری کنند و آماده پذیرش بیماران مبتلا به ویروس کرونا باشند.

جان بابایی تو ادامه ی نامه ی خود کنار وم آمادگی شبانه بهره تمامی مراکز درمانی تخصصی اعم از دانشگاهی و وابسته به ارگان ها، تأکید کرد. او می گوید تمامی مراکز درمانی کشور باید آماده ی پسند بیماران مبتلا بوسیله ویروس کرونا باشند و بسرنوشت شوم دچار کردن هایی اختصاصی را برای آن ها تعبیه کنند. در ادامه ی نامه نیز پیاده شدن ضرورت تأمین نفقه های درمانی بیماران توسط بیمه های محور و تکمیلی، تأکید می شود.

درون بخشی از مجله ی کمک وزیر بهداشت، علاج و آموزش پزشکی به دانشگاه های علوم پزشکی، فرایند و دادرسی های ترخیص بیماران مشغول به کرونا همچنین تطویل داده می شود. جان بابایی تأکید می نرم که کمیته ای متشکل از رئیس بیمارستان، متخصص عفونی خواه داخلی، متخصص بیهوشی خواه زبر تخصص جگر در هر درمانگاه تشکیل شود. کمیته ی ترخیص، مسئول پا بر جا بررسی ترخیص بیماران کرونایی خواهد بود و روزانه در دو نوبت، فرایند بررسی را عمل می دهد. این فرایند با این هدف انجام می شود تا حداکثر بهره برداری از ظرفیت تخت های بیمارستانی صورت بگیرد.کمیته ی مراقبت های ویژه، سازوکار دیگری است که معاون وزیر بهداشت درون مجله ی خویشتن از درمانگاه ها طلب می کند. گروهی شامل زبر تخصص آی سی یو، علو تخصص ریه، فنی بیهوشی، عفونی، تویی و پرستاری موافق توانایی ها درمانگاه تشکیل می شود که ارزیابی بیماران کسل را برعهده خواهد داشت. کمیته ی مراقبت های اختصاص مسئولیت بررسی سیر بیماری و ارائه ی بالاترین سطح خدمات را برای بیماران کرونایی برعهده دارد.

در خاتمه ی مجله ی جان بابایی با رمز به تعطیلی تصویب و خدمات جاهل اورژانسی، به بیمارستان ها پیشنهاد می شود تا کادر درمانی و پشتیبانی خود را به رخ تمام به بستری و درمان بیماران کرونایی خاص دهند. او درنهایت تأکید می کند که قدردانی لازم از زحمات کادر علاج و خدمات ایفا شود. معاون وزیر بهداشت در خاتمه رومه نوشت:بدیهی است با هرگونه لیس همکاری و تمرد داخل ارائه خدمات در تمامی رده های پرسنلی مطابق هنجار اصابت خواهد شد.

جان بابایی داخل نامه ی سابق خویشتن به دانشگاه های علوم پزشکی، ممنوعیت ملاقات را در تمامی بیمارستان های کشور اجباری اعلام کرده حیات. برابر آخرین آمار اعلامی ازسوی وزارت بهداشت، تاکنون ۵۹۳ نفر در ایران به ویروس COVID-19 مبتلا شده اند که ۱۲۳ نفر آن ها بهبود یافته اند. آمار مرگ ومیر ناشی از ویروس کرونا جدید داخل کشور نیز تا دنبال دیروز ۴۳ نفر عنوان می شود.بیشتر بخوانید:حجم بلیت های استردادشده تا خاتمه سال بوسیله ۳۰ میلیارد تومان خواهد رسیدپیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس درباره ی مدیریت باندهای بسامدی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز۳۸۵ تک به شمار مبتلایان وقوف شده به کرونا در ملک افزوده شدکروناکوین؛ رمزارزی سوار بر موج شیوع شمول ویروس کرونانامه اعتراض آمیز هم گذاری کسب وکارهای اینترنتی به رئیس کانون درباره یک مصوبه جنجالی

به گزارش همشهری آنلاین، کمیسیون خبرنگاران جوان بوسیله نقل از اسپوتنیک نوشت: تلویزیون دولتی عمان به نقل از وزارت بهداشت این قلمرو اعلام کرد دو مورد از ابتلا به ویروس کرونا، کووید ۱۹ مشاهده شده است.

بنابر این گزارش، دو زن عمانی تست کرونای مثبت داشته اند، اما حال اشتراکی آن ها خوب است. گفته می شود آن ها پیش تر بوسیله ایران رفته بودند.

کرونا از ماه دسامبر در شهر ووهان چین شیوع یافته و از آن زمان تاکنون تو م از ۳۰ ناحیه جهان دیده شده است.

به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از سایت موسسه نظام پزشکی کشور، دکتر دکتر اکبر فتوحی، استاداپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در رومه ای که داخل یکم فروردین به طبیب سعید نمکی، وزیر بهداشت تالیف است، بوسیله حضورش داخل نشستی که با کارشناسان چینی که از عادت صلیب سرخ چین بوسیله ایران عروج کرده بودند، اشاره می نرم و داخل برنامه دولت چین در کنترل همگی گیری کووید-۱۹ بیان می کند.

حکیم فتوحی می نویسد: گره در حال مهیا که اپیدمی را تو کشورشان بعد از ابتلای م از ۸۰ هزاره نفر کنترل کرده اند، جلوگیری از ورود موارد متاخر به کشور، بیماریابی شدید برای جلوگیری از وقوع طغیان و اپیدمی جدید تو قلمرو و فعال سازی برنامه ریزی شده و نکته سنج اقتصادشان تا زمان بزمین نشستن به واکسن است. ده تیم مختلف درون چروک هم مشغول کشف و ساخت واکسن هستند و به رویت می رسد به اواسط تابستان بخاطر حصول به واکسن خوشبین هستند.» واج نادرست درباره امنیت جمعی»

این استاد اپیدمیولوژی تو امتداد نامه اش با این سخن نادرست» عده ای که بدون محبوس شدن دو سوم مردم کشور و ایجاد کنف پرسنل این اپیدمی ساکت نخواهد شد» مخالفت می نرم و می نویسد: بجز اینکه دو سوم انباشتگی این بیماری را خواهند گرفت خواه خیر، بدیهی است که نباید مفهوم ایمنی پرسنل هدف و روش کنترل اپیدمی تصور شود. این نگاه م غلط است.»

درگیری دو سوم آدم درون نیکوترین حالت یعنی بیش از ۴۵۰ هزار تک مرگ که ۳۰۰ هزار تک آن در افراد کمتر از ۷۰ سال رخ خواهد داد؛ ۸ میلیون بستری خواهند شد و ۱,۵ میلیون نفر هم به آی سی یو احتیاج خواهند داشت که به دلیل لیس امکان فراهم کردن آن یعنی استاندارد مرگ بیشتر. این اتفاق حتی اگر در دو سال غصه رخ بدهد، بدنه بهداشت و علاج و حتی تنه کل کشور توان تحمل آن را نخواهد داشت و باید از این سناریو اساسا صرف رویت کنیم.» کمتر شماری آمار مصیبت و انقراض تو بیماریابی

دکتر فتوحی در ادامه نامه اش با تذکر اینکه آمار رسمی مصیبت کووید-۱۹ بوسیله دو دلیل اتکای صرف به تست آزمایشگاهی و دوم فرایندهای جمع آوری داده ها و پروتکل برخورد با بیماران که مبنا افراد عاری مشکل تنفسی و نیاز بوسیله بستری تست نمی شوند، کمینه شماری» دارد، بوسیله یک نکته سراسیمه کننده دیگر» اشاره می کند: تو حالی که در طی قریه روز گذشته آمار رسمی روزانه مرگ و میر داخل سرزمین در حال تکثیر است،  تعداد موارد کشف شده تقریبا ثابت است و این به مفهوم کنترل اپیدمی نیست، بلکه به مفهوم شکست در بیماریابی و عدم کنترل نهایی اپیدمی است و نشان میدهد که اقدام جدی در کنترل ارجاع ویروس به افراد متاخر قیافه نمی گیرد و بیماری دارد گسترش گشاد مشهود می درنگ.»

این استاد همه گیری شناسی توضیح می دهد که کشف شدن تعداد موارد روزانه خیلی زیاد تو کشورهایی مانند ایتالیا و آلمان، بر خلاف برداشتی که مقدور است بشود»، نشان دهنده فعال شدن جهیز کنترل اپیدمی» درون آنها است و درون طبق با توجه به گستردگی اپیدمی داخل کشور،  کم شدن تعداد موارد ابتلای قطعی در حال مهیا باید بیشتر خلق نگرانی کند و می تواند بیانگر کارگر نبودن روش های بیماریابی در کشور باشد.» سیل سهمگین اپیدمی

حکیم فتوحی تو ادامه با پافشاری پهلو احساس خطر جدی بسیاری از متخصصان اپیدمیولوژی درون کشور می نویسد: میزان خطر این اپیدمی کم از واقعیت برآورد شده است. نگرانی شدید این است که سیل اپیدمی چنان خوفناک خواهد بود که تا اینکه نگرانی از اعتدال بین سرپا ماندن صرفه جویی ملک و کنترل بیماری همچنین احتمالا محلی از اعراب نخواهد داشت. کنترل گشاد اپیدمی عزب گزینه پیش رو است و از گسترش اپیدمی با تمام نبوغ و تا زمان آماده شدن واکسن باید جلوگیری کرد.» پیشنهادهای عملیاتی

این استاد اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در پایان رومه اش دو این پیشنهادها را برای کنترل همه گیری کووید-۱۹ عرضه می کند:

۱- گسترش اقدامات پیشگیرانه بوسیله گونه ای که منحنی اپیدمی مشابه گره و زور جنوبی برگردانده شود با بسیج استعداد حداکثری کشور حتی بوسیله قیمت آسیب های اقتصادی (البته با حمایت از اقشار درمانده پر حرارت اقتصادی)

رسیدن به این هدف، احتیاج بوسیله بیماریابی بسیار فراخ و جداسازی آنها و پیگیری تماس ها برای جلوگیری از واگذاری بیماری؛ محافظت جدی از کادر بهداشت و درمان برای جلوگیری از ابتلای خود ایشان و خروج از دوچرخه نوکری و مستهلک شدن در زیر فشار کاری، قرنطینه کردن دسته های پرخطر که ابتلای ایشان مرگ و میر را افزایش خواهند داد و ایجاد بور گذاری اجتماعی زیاد شدید و وسیع دارد.»

۲- کوشا شدن وزارت خارجه در سطح بین المللی برای انجام سه ماموریت:

الف. قبض تجربیات، برگ و خصوصا امکانات و کیت های عمل تست های تشخیصی بوسیله رخساره زیاد وسیع که بدون آن نمی توان در مدیریت این اپیدمی مظفر بود.
ب. رایزنی برای اولویت دریافت داروی احتمالی و واکسن بوسیله ارزش برازنده قبول وقتی تولید و مجهز شد. وقتی داروی عام و/یا واکسن تهیه شود تقدم در دسترسی به آن مسئله مهمی خواهد بود و از الان باید به خیال آن وجود.
ت. م نزدیک دیپلماتیک با سازمان های بین المللی و کشورهای دارای توان پشته مانند چین و آلمان برای شهود امان های فنی و تجهیزاتی. همین الان باید اپیدمی را سرکوب کرد

دکتر فتوحی درون این نامه هشدار می دهد: باید اپیدمی همین الان با تمام قوا سرکوب شود و اگر قطع اپیدمی از عمه بحرانی گذر درنگ و دیر شود دیگر امکان هیچگونه مدیریتی نخواهد بود و سیل آن از روی کشور عبور کرده و آثار مخرب آن باور نکردنی خواهد بود.» مهار کرونا با شیوه انگلیسی یا شیوه کره جنوبی؟ آیا فاصله گیری اجتماعی بخاطر جلوگیری از عالمگیر کرونا موثر است؟ نامه رئیس نظام پزشکی به رئیس جمهور | تئوری کنف جمعیتی» مردود است | نیاز به ابعاد شدیدتر کنترل است

بوسیله گزارش همشهری آنلاین،  کاربران گیرایی معارفه رسانی KHAMENEI.IR یکسره ی حضرت آیت الله ای در پیام بوسیله پنجاه و چهارمین میتینگ هیئت قانونگذاری هم گذاری های اسلامی دانشجویان تو اروپا، درباره خبر اعطا کردن حوادث اخیر از وقوع یک پدیده یکتا تو آینده تاریخ را به عنوان مهمترین یکسره ی قطب انقلاب در سال ۱۳۹۸ انتخاب کردند.

بیش از هفتاد هزار کاربر از روز ۲۴ اسفندماه تا امروز با شرکت در نظرسنجی انتخاب مهمترین عموم سال ۹۸، به ترتیب سه جمله ی زیر را بوسیله عنوان مهمترین و بوسیله یادماندنی ترین جملات قطب انقلاب درون سالی که گذشت، برگزیدند.

رتبه مقدمه) حوادث اخیر بوسیله ما معارفه میدهد، پدیده ای یکتا درون آینده تاریخ داخل نحو است
جوانان عزیز اتحادیه انجمنهای اسلامی
امسال نشست شما در میانه ی حوادث مهمی برگزار میشود که هر یک از جهتی نشانه ی عظمت و حرمت ایران اسلامی و ملت انقلابی آن است. شهادتها، قدرت نمائیهای نظامی، حضور بی نظیر مردمی، روحیه ی پرعضله و عزم راسخ جوانان، تو پهلو هزاران مجموعه ی کوشا در عرصه ی دانش و فناوری، و نیز رویکرد دینی و ظاهری در بسرنوشت شوم دچار کردن عظیمی از جوانان بکلی کشور، همه از قاعده کنار آوردن یک پدیده ی یکتا تو جهان امروز شناسایی میدهد. پدیده ئی که میتواند تو آینده ی تاریخ تأثیرات عمیق و گلچین کننده بگذارد. ۹۸/۱۱/۰۵

رتبه دوم) تنها وضع ملّت ایران قوی شدن است
ملّت شایسته ایران باید همّتشان این باشد که زورمند بشوند. تنها راه تو پیش پای ملّت ایران عبارت است از قوی شدن. ۹۸/۱۰/۲۷

رتبه سوم) اگر توان مدیریتی ندارید مسئولیت نپذیرید
شما انسان ضعیفی هستی. زمان حال که آدم ضعیفی هستی، مواظب باش به خشکی امدن دو نفر هم ریاست نکنی! یعنی پیدا است آن ضعفی هم که حضرت فرمودند، ضعف در مدیریّت است؛ یعنی داخل آدمی هستی که مدیریّت نداری؛ اگر چنانچه پهلو دو نفر یا بیشتر ریاست پیدا کردی، نمیتوانی فقره آنها را بوسیله سامان برسانی. ۹۸/۰۹/۱۰

در سال های گذشته نیز مخاطبان KHAMENEI.IR عمده ترین جمله ی سال را انتخاب کردند که شما می توانید از پیوندهای سایت khamenei.ir آنها را احتیاط کنید.

ASGبهAASGHAگزارشOOOONOOOON همشهری آنلاین بوسیله نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، پیاده شدن اساس آخرین نرخ ها درون بازار، میتسوبیشی  ASX فول ۲۰۱۸ نسبت  بوسیله قیمت روز خودرو در ۲۵ اسفندماه با س داخل قیمت به   سکه ۶۸۰  میلیون تومان خرید و ابتیاع شد میتسوبیشی.

ASX فول ۲۰۱۸ (۶۸۰ )  میلیون تومان و  تویوتا  CH R-R تیپ لانچ (۲۰۱۸ ) یک میلیارد تومان بدون تغییر داخل مقدار  فروش شدند.  نرخ روز خودرو های خارجی  مدل خودرو ارزش (تومان)   رنو کولئوس ۲۰۱۸ ۱.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰ رنو تلیسمان ۲۰۱۸ ۸۴۵.۰۰۰.۰۰۰ میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تویوتا CH-R R تیپ لانچ ۲۰۱۸.۱.۰۰۰.۰۰۰   ۰۰۰ تویوتا راو ۴ مدل (۲۰۱۸) الفطیم.۱.۲۹۰.۰۰۰ ۰۰۰ کیا اپتیما ۲۰۱۷.۸۷۰.۰۰۰   ۰۰۰ کیا سورنتو ۲۰۱۷.۱.۳۵۰.۰۰۰ ۰۰۰ کیا اسپورتیج ۲۰۱۷.۱.۰۰۰.۰۰۰ ۰۰۰ هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GLS.۹۹۵.۰۰۰   ۰۰۰ هیوندای النترا ۲۰۱۸.۶۶۵.۰۰۰   ۰۰۰ هیوندای ( سانتافه ) فول ۶ رادار.۱.۱۱۸.۰۰۰ ۰۰۰ لکسوس H NX۳۰۰ H هفت کلید.۲۰۱۷.۱.۷۸۰ ۰۰۰ ۰۰۰ (نیسان) جوک.اسپورت.۷۰۰

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، عالمگیر ویروس کرونا تو گیلان هم زمان با سایر نقاط کشور باعث اختلال در زندگی عادی آدم شده و درون این بین زندگی برخی را بیش از سایرین دون الشعاع راحتی داده است؛ از کارگران روزمزدی که بوسیله ناچار بیکار شده تا پزشکان و پرستارانی که با کمبود لوازم بهداشتی مواجه شدند.

محمدحسین قربانی با رمز بوسیله کنف سخاوتمندانه خیرین از همنوعان خویشتن در گیلان اظهار کرد: شیوع گشاد ویروس کرونا باعث شده هم وطنانمان داخل اقصی نقاط قلمرو و همچنین در بیرون از مرزهای ایران خواستگار کمک بوسیله گیلان شوند.

وی با بیان اینکه ستاد هدایت کمک های انسانیت جهت رفع فساد سلامت استان گیلان توسط چند قد از پزشکان برجسته گیلانی تشکیل شده است، افزود: گیلانیان بسیاری از اقصی نقاط سرزمین و جهان با اسیر وفاق جماز اندوهناک و کمک های نقدی و غیر نقدی گیرایی را به همنوعان خویشتن در استان اهدا کرده و برخی از گیلانیان نظیر علی کریمی نیز آمادگی خویشتن را برای اهدای دستیار های نقدی و جاهل نقدی اعلام کردند.

نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت تو گیلان با تأکید به خشکی امدن انتظام عادلانه کمک های بشریت تو ستاد هدایت کمک های بشریت تصریح کرد: کمک های مردمی تو ستاد هدایت معاون های مردمی کنار اساس نیازسنجی ها بین مراکز درمانی استان گیلان به صورت عادلانه توزیع می شوند.

 پیش ازاین مجتبی پوربخش صندوق گیلانی شبکه تلویزیونی کشورمان خبر از جدیت علی کریمی و درگاه در کوی و برزن های تهران برای تهیه کالا حرفه ای پزشکی و بهداشتی نظیر ماسک N۹۵، گان، عینک، دستکش و مواد ضدعفونی خبر داد.

مقدماتی محموله کمک های علی کریمی برای درمانگاه های استان گیلان شامل ماسک، دستکش، گان و محلول ضدعفونی شامگاه جمعه به رشت رسید و تو انبار دانشگاه علوم پزشکی گیلان خالی کردن شد.

داخل کنفرانس علنی امروز (سه شنبه بیستم اسفندماه ۱۳۹۸) شورای ایالت تهران نوبت به مطالعه لایحه دو فوریتی مربوط به اضافه نرخ ۱۱ درصدی کرایه تاکسی ها رسید.علیرضا قنادان درخصوص تکثیر نرخ اجاره تاکسی ها گفت:درون مصوبه عرفی مربوط به سال قبل آمده بود که تاکسیرانی اذن افزایش قیمت کرایه را ندارد در شرایطی که نرخ پایه حامل های مرزی اضافه نیابد. بعد از گران شدن قیمت بنزین و سهمیه بندی، ما تکثیر ارزش دربست تاکسی نداشتیم؛ زیرا اعتقادمان این وجود که سهمیه به تاکسیرانان داده شده است. البته خوب است بوسیله این نکته توجه کنید که سهمیه داده شده برای تکرار کم شدن غلبه سوخت گیری بوده است و قیمت قیمت بنزین هزار تومانی با پنجاه درصد افزودن به ۱۵۰۰ تومان فصیح است.

حق تاکسیرانان تو این مدت حق شده است و من تقاضا دارم که شورای شهر تهران با تکثیر ۱۱ درصدی قیمت کرایه تاکسی تا انتها سال ائتلاف کنند.

حسن رسولی در نفوذ کردن بوسیله این لایحه گفت:عزب خیر روز از سال باقی مانده است و تکثیر ۱۱ درصدی قیمت برای این مدت فایده ای ندارد بهتر است بوسیله یکباره سال بعد مقدار ها افزایش برملا کند.

محسن هاشمی، رئیس شورای اسلامی قصبه تهران، گفت:تاکسیرانی قصدش این است که یازده درصد پیش از خاتمه سال کرایه ها را افزایش بدهد که سال بعد که افزایش دیگری می آورد بر پایه نرخ اضافه یافته پس از این یازده درصد باشد.

آخر رای گیری انجام شد و پانزده نفر از اعضای شورای قریه تهران به اضافه قیمت ۱۱ درصدی اجاره تاکسی تا سرانجام سال رأی مثبت دادند.مقدار اجاره ناوگان تاکسیرانی برای سال آینده، ۲۵ درصد افزودن خواهد داشت

برای نرخ کرایه خطوط اتوبوس و مینی بوس،اعضای شورای بطرف خانه تهران به شهرداری تهران (شرکت واحد اتوبوسرانی) اذن دادند تا نسبت به نرخ دربست سال ۹۸، ۲۵ درصد ارزش کرایه اتوبوس و مترو را در سال ۹۹ افزودن دهد. اعضای شورای شهر تهران داخل روز سه گانه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸،  نرخ دربست تاکسی و اتوبوس مترو در سال ۹۹ را جلوه گر کردند.

کنار این اساس مقدار بلیت مترو در سال ۹۹ به این تطویل است:بلیت مورد سفره داخلی شهری ۱۵،۰۰۰ ریالبلیت تک سفره حومه به تهران ۱۷،۰۰۰ریالبلیت تک خوان هشتگرد ۵۰،۰۰۰ ریال

بلیت مورد سفره فرودگاه امام خمینی، مثل سال گذشته عاری افزایش ۹۰/۰۰۰ ریال و نیز بیشترین تقلیل کارت بلیت قابل با عروج ۵۰ درصد بهای بلیت مورد سفره گلچین شد.

در ادامه با مطالعه نرخ کرایه تاکسی درون سال ۹۹، ارزش کرایه تاکسی سقف ۲۵ درصد نرخ پایه اضافه روبرو کرد. همچنین در نرخ کرایه تاکسی از شایسته کردن ۲۲ تا ۶ صبح، با ۲۰ درصد اضافه اعمال می شود. نرخ کرایه سرو مدارس همچنین در سال ۹۹ نسبت بوسیله سال گذشته تا سقف ۲۵ درصد با تکثیر بها مواجه شد.

با این اوصاف، احتمالا اضافه نرخ اجاره تاکسی ها به نمونه ۲۵ درصد داخل سال ۹۹، بعد از اعمال ۱۱ درصد مربوط به روزهای باقی مانده تا آخر سال ۹۸، اعمال خواهد شد. پس می توان حاصل گرفت که اضافه قیمت کرایه تاکسی برای سال ۹۹، به میزان ۳۸/۷۵ درصد در مقایسه با میانگین نرخ سال ۹۸ برسد.

بیشتر بخوانید:دولت برای واردات خودرو و افزودن مالیات درون سال ۹۹ آماده می شودکاهش استفاده بنزین و استفاده از حمل ونقل عمومی درون پی شیوع کرونااختصاص سهمیه سوخت برای نوروز در هاله ای از ابهامبی توجهی بوسیله افزایش ارج خودرو مافوق سایه کروناتاکسی بورد: سرو ما ارزش افزوده مناسبی بخاطر مسافران و رانندگان تاکسی ها خواهد داشت

با مسری ویروس کرونا تو کشور، برخی مشاغل امکان دورکاری را برای کارمندان خویشتن مهیا کردند و فداکار دیگر ساعات کاری را کاهش داده اند و کارمندان به صورت نوبتی و با شیفت بندی در محیط فرمان حضرت جلوه گر می کنند. بااین حال کارمندان برخی مشاغل شبیه کارمندان بانک ها، ادارات دولتی و. همچنین این روزها مجبور هستند متشابه گذشته درون محیط امر جناب داشته باشند. بنابراین تو چنین شرایطی، تجلیل نکات بهداشتی می تواند خطر ابتلا به بلای ناگهانی کووید 19 را بوسیله حداقل برساند و تا حدود زیادی استرس و اضطراب ناشی از آلوده شدن بوسیله ویروس کرونای جدید را کاهش دهد. در ادامه بوسیله توضیح بیشتر نکاتی می پردازیم که پاس آن ها در محیط حکم خطر ابتلا به ویروس کرونا را کاهش می دهد.در قیافه داشتن علائمی مانند تب و سرفه به هیچ عنوان سر فقره نروید (حتی با گذاشتن ماسک و دستکش) تا بیماری را به سایر همکاران منتقل نکنید.مقاله ی مرتبط:ویروس کرونا چیست؟ علائم بیماری، نحوه واگذاری و روند شیوعچگونه تو شرایط مسری کووید ۱۹، روال لمس رخ را زین کنیم؟کارکنان دستگاه های اجرایی می توانند بوسیله صورت دورکاری کار کنندتا جای ممکن از دستکش لاتکس در هوا کار کاربرد کنید و هرگز عارض خویشتن به ویژه چشم و بینی را با دست خواه هر شی دیگری مانند خودکار لمس نکنید.بعد از کاربرد از دستگاه ثبت انگشت و همچنین بعد از استعمال از آسانسور و  سرویس های بهداشتی حتما دست ها را ضدعفونی کنید.از دست دادن با سایر افراد خودداری کنید.از لمس اشیاء و وسایل مشترک خودداری کنید.تمام سطوح پرتماس نگرش حکم از عموم پیشخوان، دستگیره ها، در، پنجره، رومیزی، میزکار، تلفن ها، کیبورد، ماوس، تبلت و. را هر روز ضدعفونی کنید.

برای این کار چندین بار ماده ی گنا را روی محل اسپری کنید، بوسیله طوری که طولانی سطح از ماده ی گنا پوشیده شود یا ماده ی گنا را روی جامه دان یک بارمصرف اسپری کنید و آن را روی سطح بکشید. ماده ی گنا برای اثرگذاری به حداقل یک دقیقه زمان نیاز دارد؛ بنابراین بعد از برداشتن بقچه از روی سطح، نگرش دستمال کشیده شده باید خیس سرمد بماند.مواد ضدعفونی کننده و بهداشتی مانند دستمال کاغذی و یک جنین مصرف در دسترس همگی باشد.سطل های زباله ی محل کار را بوسیله طور مرتب تهی کنید.سرویس های بهداشتی به طور مرتب ضدعفونی و نظیف شوند.در رخساره امکان از همکاران خود دو متر بور بگیرید.خوراکی به همکاران تعارف نکنید.تعویض لباس و جای گذاری لباس ها و کیف را در اتاقی استثنا از محیط فقره ارتکاب دهید.تهویه ی مناسب تو محل امر داشته باشید که هوا باقی مانده نشود و در جریان باشد.از ازدحام درون محل کار جلوگیری کنید.از روبیدن بوسیله مأموریت و رفت وآمد م جلوگیری شود.تقلا کنید کارها را بوسیله رخ الکترونیک، تلفنی و عاری دیدار حضوری انجام دهید و جلسات را بوسیله رخساره غیرحضوری برگزار کنید.

در صورت وم برگزاری جلسه، محل را قبل و بعد از میتینگ بوسیله طور کامل ضدعفونی کنید.
افراد حاضر در مجمع باید ۲ متر از یکدیگر بور داشته باشند و بهتر است از ماسک استفاده کنند.
وسایل مشترک جلسه از جمله میز، ماژیک، پوینتر، چوب پاک کن، خودکار، کاغذ، دفتر و. باید با رعایت اصول بهداشتی ضدعفونی شوند.مدارک و کاغذها را بوسیله صورت الکترونیکی دراختیار همکاران خود قرار دهید.عادت خوردن صبحانه ی مشترک در محل کار را ترک کنید.غذایی برای سرکار تدارک کنید که ترجیحا نیاز بوسیله گرم کردن نداشته باشد.تا حدامکان از لیوان، قاشق و چنگ و اسباب شخصی مصرف کنید (برای مصرف از وسایل مشترک مانند یخچال، مایکروفر، چای ساز و. از دستمال کاغذی دستیار بگیرید.)مشت ها را بوسیله طور مکرر با آب و صابون بشویید.از مشت سرقت کردن به ادوات غیر ضروری در مکان های مشترک خودداری کنید.تو نمازخانه ها از مهر، سجاده و چادر انحصاری استعمال کنید.بیشتر بخوانید:همه گیری ویروس کرونا درون ایران از نگاه آمار و ارقام [بوسیله روزرسانی: ۱۷ اسفند ۹۸]کنفرانس SXSW با کمال مطلوب جلوگیری از مسری ویروس کرونا لغو شدآمار جدید مبتلایان به کرونا در ایران: ۵۸۲۳ مبتلای موکد و ۱۴۵ فوتیطرح ملی صیقل مبتنی به خشکی امدن کد QR به زودی عملیاتی می شودچرا ویروس کرونا به استراحت در میان آدم منتشر می شود؟

پس ازآن از اینکهاپل از مدل ارتقا یافتهمک بوک پرو 16 اینچی رونمایی کرد، سوالی در حافظه طرفداران و علاقه مندان به محصولات اپل پیش آمد که آیا تماشاگر چنین تغییراتی در مقیاس ۱۳ اینچی مک بوک پرو نیز خواهیم بود؟ به نظر می رسد که برای ستاندن پاسخ بوسیله این سوال دیگر حاجت نیست قرار کنیم.

مینگ چی کو، تحلیلگر معروف، با ارسال پستی مدعی شده که اپل می خواهد نمونه ۱۳ اینچی مک بوک پرو را در سال ۲۰۲۰ با میزان ۱۴/۱ اینچی تبدیل دهد که عمده ترین شاخصه این مدل، برخورداری از نمایشگری با پنل مینی LED است. به لطف استفاده از این تکنولوژی اشتیاق می رود مک بوک پرو 14.1 از نرخ کنتراست بالاتر، گستره عریض رطوبت از رنگ ها و کیفیت بالاتری در ارائه تصاویر یکروز ببرد.

متاسفانه مینگ چی کو داخل تک مشخصات دیگر میوه جدید شرکت اپل اطلاعاتی را علنی نکرده است؛ اما شوق می رود که درون این معیار از مک بوک پرو همچنین تماشایی صفحه کلید ارتقا یافته و دیگر نکات مثبت مدل ۱۶ اینچی باشیم.این تحلیلگر تو مورد محصولات دیگری همچنین اطلاعاتی را هویدا کرده است. به گفته مینگ چی کو، میزان جدیدی از مک بوک پرو ۱۶ اینچی مجهز به پنل مینی LED شناساندن خواهد شد و از این پنل درون معیار های جدید آیپد، آیپد مینی و آیپد پرو 12.9 اینچی همچنین استفاده می شود. در این پست به احتمال ارتقای پنل نمایشگر آیمک پروبه LED نیز اشاره شده است که می تواند بخاطر موفقیت این محصول در میدان و افزایش ابتیاع آن نقش مهمی را عمل کند.

در مورد زمان عرضه محصولات جدید اپل بوسیله بازار همچنین بوسیله گفته مینگ چی کو شوق می جوی که تو سه ماهه چهارم میلادی شاهد صبر گرفتن آیمک پرو متاخر در ویترین فروشگاه ها باشیم؛ اما داده ها دقیقی در مورد دیگر محصولات ذکر نشده است. با این حساب تنها می توان استراحت کرد و هواخواه انتشار اطلاعات بیشتر بود.بیشتر بخوانید:اپل به علت شیوع کرونا لنز آیفون ۱۲ را از چند سازنده مختلف تأمین خواهد کرداپل احصائیه کاربری توسعه دهنده کارمند Clearview را بوسیله برهان الغا قوانین مسدود کردمرورگر سافاری وب سایت های دارای گواهینامه امنیتی باستانی را مسدود می کنداپل تو سال آینده نخستین فروشگاه فیزیکی خویشتن را تو هند بازگشایی می کندعرضه کاور کیبرد آیپد پروی اتیه به همراه یک صرفنظر پد

مسری ویروس کرونا داخل ایران باخبر وهله ی اورژانسی شده است و همکاری تمامی اداره ها و خصوصا بیمارستان ها و مراکز درمانی را می طلبد. دراین میان آمادگی مراکز برای اولویت دهی بوسیله بیماران مبتلا به ویروس جدید موسوم به COVID-19 اهمیت فوقانی دارد. قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت، امروز خلال مجله ای به دانشگاه های علوم پزشکی سرتاسر ملک از آن ها غبطه که اولویت قبول اورژانسی خود را به این بیماران ویژه دهند. به علاوه، او تأکید کرد که بیمارستان ها تا اطلاع ثانوی از پذیرش بیماران جاهل اورژانسی خودداری کنند.مقاله های مرتبط:گره یک تیم پزشکی بوسیله ایران اعزام می کندچگونه با ترس ناشی از شیوع ویروس کرونا مقابله کنیم؟

معاون وزیر بهداشت داخل بخشی از نامه بوسیله دانشگاه های علوم پزشکی نوشت:باتوجه بوسیله وم کنترل و مراقبت بیماران مشغول به ویروس کرونا، ضروری است از روز شنبه، کلیه ی بیمارستان های عمومی ذیل پوشش اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی (به سوا مورد تخصصی غیرمرتبط با درمان کرونا) از تصویب و رنجور بیماران الکتیو (غیر اورژانسی) تا وقوف ثانوی خودداری کنند و آماده پذیرش بیماران مبتلا به ویروس کرونا باشند.

جان بابایی تو ادامه ی نامه ی خود کنار وم آمادگی شبانه بهره تمامی مراکز درمانی تخصصی اعم از دانشگاهی و وابسته به ارگان ها، تأکید کرد. او می گوید تمامی مراکز درمانی کشور باید آماده ی پسند بیماران مبتلا بوسیله ویروس کرونا باشند و بسرنوشت شوم دچار کردن هایی اختصاصی را برای آن ها تعبیه کنند. در ادامه ی نامه نیز پیاده شدن ضرورت تأمین نفقه های درمانی بیماران توسط بیمه های محور و تکمیلی، تأکید می شود.

درون بخشی از مجله ی کمک وزیر بهداشت، علاج و آموزش پزشکی به دانشگاه های علوم پزشکی، فرایند و دادرسی های ترخیص بیماران مشغول به کرونا همچنین تطویل داده می شود. جان بابایی تأکید می نرم که کمیته ای متشکل از رئیس بیمارستان، متخصص عفونی خواه داخلی، متخصص بیهوشی خواه زبر تخصص جگر در هر درمانگاه تشکیل شود. کمیته ی ترخیص، مسئول پا بر جا بررسی ترخیص بیماران کرونایی خواهد بود و روزانه در دو نوبت، فرایند بررسی را عمل می دهد. این فرایند با این هدف انجام می شود تا حداکثر بهره برداری از ظرفیت تخت های بیمارستانی صورت بگیرد.کمیته ی مراقبت های ویژه، سازوکار دیگری است که معاون وزیر بهداشت درون مجله ی خویشتن از درمانگاه ها طلب می کند. گروهی شامل زبر تخصص آی سی یو، علو تخصص ریه، فنی بیهوشی، عفونی، تویی و پرستاری موافق توانایی ها درمانگاه تشکیل می شود که ارزیابی بیماران کسل را برعهده خواهد داشت. کمیته ی مراقبت های اختصاص مسئولیت بررسی سیر بیماری و ارائه ی بالاترین سطح خدمات را برای بیماران کرونایی برعهده دارد.

در خاتمه ی مجله ی جان بابایی با رمز به تعطیلی تصویب و خدمات جاهل اورژانسی، به بیمارستان ها پیشنهاد می شود تا کادر درمانی و پشتیبانی خود را به رخ تمام به بستری و درمان بیماران کرونایی خاص دهند. او درنهایت تأکید می کند که قدردانی لازم از زحمات کادر علاج و خدمات ایفا شود. معاون وزیر بهداشت در خاتمه رومه نوشت:بدیهی است با هرگونه لیس همکاری و تمرد داخل ارائه خدمات در تمامی رده های پرسنلی مطابق هنجار اصابت خواهد شد.

جان بابایی داخل نامه ی سابق خویشتن به دانشگاه های علوم پزشکی، ممنوعیت ملاقات را در تمامی بیمارستان های کشور اجباری اعلام کرده حیات. برابر آخرین آمار اعلامی ازسوی وزارت بهداشت، تاکنون ۵۹۳ نفر در ایران به ویروس COVID-19 مبتلا شده اند که ۱۲۳ نفر آن ها بهبود یافته اند. آمار مرگ ومیر ناشی از ویروس کرونا جدید داخل کشور نیز تا دنبال دیروز ۴۳ نفر عنوان می شود.بیشتر بخوانید:حجم بلیت های استردادشده تا خاتمه سال بوسیله ۳۰ میلیارد تومان خواهد رسیدپیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس درباره ی مدیریت باندهای بسامدی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز۳۸۵ تک به شمار مبتلایان وقوف شده به کرونا در ملک افزوده شدکروناکوین؛ رمزارزی سوار بر موج شیوع شمول ویروس کرونانامه اعتراض آمیز هم گذاری کسب وکارهای اینترنتی به رئیس کانون درباره یک مصوبه جنجالی

به گزارش همشهری آنلاین، کمیسیون خبرنگاران جوان بوسیله نقل از اسپوتنیک نوشت: تلویزیون دولتی عمان به نقل از وزارت بهداشت این قلمرو اعلام کرد دو مورد از ابتلا به ویروس کرونا، کووید ۱۹ مشاهده شده است.

بنابر این گزارش، دو زن عمانی تست کرونای مثبت داشته اند، اما حال اشتراکی آن ها خوب است. گفته می شود آن ها پیش تر بوسیله ایران رفته بودند.

کرونا از ماه دسامبر در شهر ووهان چین شیوع یافته و از آن زمان تاکنون تو م از ۳۰ ناحیه جهان دیده شده است.

بوسیله گزارش همشهری آنلاین، مصطفی کواکبیان پلیس تهران درون شمار کاربری خود در توییتر به ادعای اخیر علی عسگری مبنی پهلو اینکه صداوسیما اجتماع را اداره می درنگ کنایه زد و نوشت: چرا درون رسانه انحصاری مدعی دایره جامعه، خبری از درخواست لغو تحریم های ظالمانه آمریکا ثمر ایران برای مهار کرونا ازاله! مجله ۸ کشور به ادیب بی مو سازمان ملل، نامه ۹ عضو کنگره آمریکا به مقامات این کشور، مجله ۳۳۸ سازمان مردم نهاد، کمپین جهانی نه به بایکوت آمریکا» و اقدامات هنرمندان و شهرداران ایرانی و.»

به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از سایت موسسه نظام پزشکی کشور، دکتر دکتر اکبر فتوحی، استاداپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در رومه ای که داخل یکم فروردین به طبیب سعید نمکی، وزیر بهداشت تالیف است، بوسیله حضورش داخل نشستی که با کارشناسان چینی که از عادت صلیب سرخ چین بوسیله ایران عروج کرده بودند، اشاره می نرم و داخل برنامه دولت چین در کنترل همگی گیری کووید-۱۹ بیان می کند.

حکیم فتوحی می نویسد: گره در حال مهیا که اپیدمی را تو کشورشان بعد از ابتلای م از ۸۰ هزاره نفر کنترل کرده اند، جلوگیری از ورود موارد متاخر به کشور، بیماریابی شدید برای جلوگیری از وقوع طغیان و اپیدمی جدید تو قلمرو و فعال سازی برنامه ریزی شده و نکته سنج اقتصادشان تا زمان بزمین نشستن به واکسن است. ده تیم مختلف درون چروک هم مشغول کشف و ساخت واکسن هستند و به رویت می رسد به اواسط تابستان بخاطر حصول به واکسن خوشبین هستند.» واج نادرست درباره امنیت جمعی»

این استاد اپیدمیولوژی تو امتداد نامه اش با این سخن نادرست» عده ای که بدون محبوس شدن دو سوم مردم کشور و ایجاد کنف پرسنل این اپیدمی ساکت نخواهد شد» مخالفت می نرم و می نویسد: بجز اینکه دو سوم انباشتگی این بیماری را خواهند گرفت خواه خیر، بدیهی است که نباید مفهوم ایمنی پرسنل هدف و روش کنترل اپیدمی تصور شود. این نگاه م غلط است.»

درگیری دو سوم آدم درون نیکوترین حالت یعنی بیش از ۴۵۰ هزار تک مرگ که ۳۰۰ هزار تک آن در افراد کمتر از ۷۰ سال رخ خواهد داد؛ ۸ میلیون بستری خواهند شد و ۱,۵ میلیون نفر هم به آی سی یو احتیاج خواهند داشت که به دلیل لیس امکان فراهم کردن آن یعنی استاندارد مرگ بیشتر. این اتفاق حتی اگر در دو سال غصه رخ بدهد، بدنه بهداشت و علاج و حتی تنه کل کشور توان تحمل آن را نخواهد داشت و باید از این سناریو اساسا صرف رویت کنیم.» کمتر شماری آمار مصیبت و انقراض تو بیماریابی

دکتر فتوحی در ادامه نامه اش با تذکر اینکه آمار رسمی مصیبت کووید-۱۹ بوسیله دو دلیل اتکای صرف به تست آزمایشگاهی و دوم فرایندهای جمع آوری داده ها و پروتکل برخورد با بیماران که مبنا افراد عاری مشکل تنفسی و نیاز بوسیله بستری تست نمی شوند، کمینه شماری» دارد، بوسیله یک نکته سراسیمه کننده دیگر» اشاره می کند: تو حالی که در طی قریه روز گذشته آمار رسمی روزانه مرگ و میر داخل سرزمین در حال تکثیر است،  تعداد موارد کشف شده تقریبا ثابت است و این به مفهوم کنترل اپیدمی نیست، بلکه به مفهوم شکست در بیماریابی و عدم کنترل نهایی اپیدمی است و نشان میدهد که اقدام جدی در کنترل ارجاع ویروس به افراد متاخر قیافه نمی گیرد و بیماری دارد گسترش گشاد مشهود می درنگ.»

این استاد همه گیری شناسی توضیح می دهد که کشف شدن تعداد موارد روزانه خیلی زیاد تو کشورهایی مانند ایتالیا و آلمان، بر خلاف برداشتی که مقدور است بشود»، نشان دهنده فعال شدن جهیز کنترل اپیدمی» درون آنها است و درون طبق با توجه به گستردگی اپیدمی داخل کشور،  کم شدن تعداد موارد ابتلای قطعی در حال مهیا باید بیشتر خلق نگرانی کند و می تواند بیانگر کارگر نبودن روش های بیماریابی در کشور باشد.» سیل سهمگین اپیدمی

حکیم فتوحی تو ادامه با پافشاری پهلو احساس خطر جدی بسیاری از متخصصان اپیدمیولوژی درون کشور می نویسد: میزان خطر این اپیدمی کم از واقعیت برآورد شده است. نگرانی شدید این است که سیل اپیدمی چنان خوفناک خواهد بود که تا اینکه نگرانی از اعتدال بین سرپا ماندن صرفه جویی ملک و کنترل بیماری همچنین احتمالا محلی از اعراب نخواهد داشت. کنترل گشاد اپیدمی عزب گزینه پیش رو است و از گسترش اپیدمی با تمام نبوغ و تا زمان آماده شدن واکسن باید جلوگیری کرد.» پیشنهادهای عملیاتی

این استاد اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در پایان رومه اش دو این پیشنهادها را برای کنترل همه گیری کووید-۱۹ عرضه می کند:

۱- گسترش اقدامات پیشگیرانه بوسیله گونه ای که منحنی اپیدمی مشابه گره و زور جنوبی برگردانده شود با بسیج استعداد حداکثری کشور حتی بوسیله قیمت آسیب های اقتصادی (البته با حمایت از اقشار درمانده پر حرارت اقتصادی)

رسیدن به این هدف، احتیاج بوسیله بیماریابی بسیار فراخ و جداسازی آنها و پیگیری تماس ها برای جلوگیری از واگذاری بیماری؛ محافظت جدی از کادر بهداشت و درمان برای جلوگیری از ابتلای خود ایشان و خروج از دوچرخه نوکری و مستهلک شدن در زیر فشار کاری، قرنطینه کردن دسته های پرخطر که ابتلای ایشان مرگ و میر را افزایش خواهند داد و ایجاد بور گذاری اجتماعی زیاد شدید و وسیع دارد.»

۲- کوشا شدن وزارت خارجه در سطح بین المللی برای انجام سه ماموریت:

الف. قبض تجربیات، برگ و خصوصا امکانات و کیت های عمل تست های تشخیصی بوسیله رخساره زیاد وسیع که بدون آن نمی توان در مدیریت این اپیدمی مظفر بود.
ب. رایزنی برای اولویت دریافت داروی احتمالی و واکسن بوسیله ارزش برازنده قبول وقتی تولید و مجهز شد. وقتی داروی عام و/یا واکسن تهیه شود تقدم در دسترسی به آن مسئله مهمی خواهد بود و از الان باید به خیال آن وجود.
ت. م نزدیک دیپلماتیک با سازمان های بین المللی و کشورهای دارای توان پشته مانند چین و آلمان برای شهود امان های فنی و تجهیزاتی. همین الان باید اپیدمی را سرکوب کرد

دکتر فتوحی درون این نامه هشدار می دهد: باید اپیدمی همین الان با تمام قوا سرکوب شود و اگر قطع اپیدمی از عمه بحرانی گذر درنگ و دیر شود دیگر امکان هیچگونه مدیریتی نخواهد بود و سیل آن از روی کشور عبور کرده و آثار مخرب آن باور نکردنی خواهد بود.» مهار کرونا با شیوه انگلیسی یا شیوه کره جنوبی؟ آیا فاصله گیری اجتماعی بخاطر جلوگیری از عالمگیر کرونا موثر است؟ نامه رئیس نظام پزشکی به رئیس جمهور | تئوری کنف جمعیتی» مردود است | نیاز به ابعاد شدیدتر کنترل است

بوسیله گزارش همشهری آنلاین،  کاربران گیرایی معارفه رسانی KHAMENEI.IR یکسره ی حضرت آیت الله ای در پیام بوسیله پنجاه و چهارمین میتینگ هیئت قانونگذاری هم گذاری های اسلامی دانشجویان تو اروپا، درباره خبر اعطا کردن حوادث اخیر از وقوع یک پدیده یکتا تو آینده تاریخ را به عنوان مهمترین یکسره ی قطب انقلاب در سال ۱۳۹۸ انتخاب کردند.

بیش از هفتاد هزار کاربر از روز ۲۴ اسفندماه تا امروز با شرکت در نظرسنجی انتخاب مهمترین عموم سال ۹۸، به ترتیب سه جمله ی زیر را بوسیله عنوان مهمترین و بوسیله یادماندنی ترین جملات قطب انقلاب درون سالی که گذشت، برگزیدند.

رتبه مقدمه) حوادث اخیر بوسیله ما معارفه میدهد، پدیده ای یکتا درون آینده تاریخ داخل نحو است
جوانان عزیز اتحادیه انجمنهای اسلامی
امسال نشست شما در میانه ی حوادث مهمی برگزار میشود که هر یک از جهتی نشانه ی عظمت و حرمت ایران اسلامی و ملت انقلابی آن است. شهادتها، قدرت نمائیهای نظامی، حضور بی نظیر مردمی، روحیه ی پرعضله و عزم راسخ جوانان، تو پهلو هزاران مجموعه ی کوشا در عرصه ی دانش و فناوری، و نیز رویکرد دینی و ظاهری در بسرنوشت شوم دچار کردن عظیمی از جوانان بکلی کشور، همه از قاعده کنار آوردن یک پدیده ی یکتا تو جهان امروز شناسایی میدهد. پدیده ئی که میتواند تو آینده ی تاریخ تأثیرات عمیق و گلچین کننده بگذارد. ۹۸/۱۱/۰۵

رتبه دوم) تنها وضع ملّت ایران قوی شدن است
ملّت شایسته ایران باید همّتشان این باشد که زورمند بشوند. تنها راه تو پیش پای ملّت ایران عبارت است از قوی شدن. ۹۸/۱۰/۲۷

رتبه سوم) اگر توان مدیریتی ندارید مسئولیت نپذیرید
شما انسان ضعیفی هستی. زمان حال که آدم ضعیفی هستی، مواظب باش به خشکی امدن دو نفر هم ریاست نکنی! یعنی پیدا است آن ضعفی هم که حضرت فرمودند، ضعف در مدیریّت است؛ یعنی داخل آدمی هستی که مدیریّت نداری؛ اگر چنانچه پهلو دو نفر یا بیشتر ریاست پیدا کردی، نمیتوانی فقره آنها را بوسیله سامان برسانی. ۹۸/۰۹/۱۰

در سال های گذشته نیز مخاطبان KHAMENEI.IR عمده ترین جمله ی سال را انتخاب کردند که شما می توانید از پیوندهای سایت khamenei.ir آنها را احتیاط کنید.

ASGبهAASGHAگزارشOOOONOOOON همشهری آنلاین بوسیله نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، پیاده شدن اساس آخرین نرخ ها درون بازار، میتسوبیشی  ASX فول ۲۰۱۸ نسبت  بوسیله قیمت روز خودرو در ۲۵ اسفندماه با س داخل قیمت به   سکه ۶۸۰  میلیون تومان خرید و ابتیاع شد میتسوبیشی.

ASX فول ۲۰۱۸ (۶۸۰ )  میلیون تومان و  تویوتا  CH R-R تیپ لانچ (۲۰۱۸ ) یک میلیارد تومان بدون تغییر داخل مقدار  فروش شدند.  نرخ روز خودرو های خارجی  مدل خودرو ارزش (تومان)   رنو کولئوس ۲۰۱۸ ۱.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰ رنو تلیسمان ۲۰۱۸ ۸۴۵.۰۰۰.۰۰۰ میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تویوتا CH-R R تیپ لانچ ۲۰۱۸.۱.۰۰۰.۰۰۰   ۰۰۰ تویوتا راو ۴ مدل (۲۰۱۸) الفطیم.۱.۲۹۰.۰۰۰ ۰۰۰ کیا اپتیما ۲۰۱۷.۸۷۰.۰۰۰   ۰۰۰ کیا سورنتو ۲۰۱۷.۱.۳۵۰.۰۰۰ ۰۰۰ کیا اسپورتیج ۲۰۱۷.۱.۰۰۰.۰۰۰ ۰۰۰ هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GLS.۹۹۵.۰۰۰   ۰۰۰ هیوندای النترا ۲۰۱۸.۶۶۵.۰۰۰   ۰۰۰ هیوندای ( سانتافه ) فول ۶ رادار.۱.۱۱۸.۰۰۰ ۰۰۰ لکسوس H NX۳۰۰ H هفت کلید.۲۰۱۷.۱.۷۸۰ ۰۰۰ ۰۰۰ (نیسان) جوک.اسپورت.۷۰۰

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، عالمگیر ویروس کرونا تو گیلان هم زمان با سایر نقاط کشور باعث اختلال در زندگی عادی آدم شده و درون این بین زندگی برخی را بیش از سایرین دون الشعاع راحتی داده است؛ از کارگران روزمزدی که بوسیله ناچار بیکار شده تا پزشکان و پرستارانی که با کمبود لوازم بهداشتی مواجه شدند.

محمدحسین قربانی با رمز بوسیله کنف سخاوتمندانه خیرین از همنوعان خویشتن در گیلان اظهار کرد: شیوع گشاد ویروس کرونا باعث شده هم وطنانمان داخل اقصی نقاط قلمرو و همچنین در بیرون از مرزهای ایران خواستگار کمک بوسیله گیلان شوند.

وی با بیان اینکه ستاد هدایت کمک های انسانیت جهت رفع فساد سلامت استان گیلان توسط چند قد از پزشکان برجسته گیلانی تشکیل شده است، افزود: گیلانیان بسیاری از اقصی نقاط سرزمین و جهان با اسیر وفاق جماز اندوهناک و کمک های نقدی و غیر نقدی گیرایی را به همنوعان خویشتن در استان اهدا کرده و برخی از گیلانیان نظیر علی کریمی نیز آمادگی خویشتن را برای اهدای دستیار های نقدی و جاهل نقدی اعلام کردند.

نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت تو گیلان با تأکید به خشکی امدن انتظام عادلانه کمک های بشریت تو ستاد هدایت کمک های بشریت تصریح کرد: کمک های مردمی تو ستاد هدایت معاون های مردمی کنار اساس نیازسنجی ها بین مراکز درمانی استان گیلان به صورت عادلانه توزیع می شوند.

 پیش ازاین مجتبی پوربخش صندوق گیلانی شبکه تلویزیونی کشورمان خبر از جدیت علی کریمی و درگاه در کوی و برزن های تهران برای تهیه کالا حرفه ای پزشکی و بهداشتی نظیر ماسک N۹۵، گان، عینک، دستکش و مواد ضدعفونی خبر داد.

مقدماتی محموله کمک های علی کریمی برای درمانگاه های استان گیلان شامل ماسک، دستکش، گان و محلول ضدعفونی شامگاه جمعه به رشت رسید و تو انبار دانشگاه علوم پزشکی گیلان خالی کردن شد.

داخل کنفرانس علنی امروز (سه شنبه بیستم اسفندماه ۱۳۹۸) شورای ایالت تهران نوبت به مطالعه لایحه دو فوریتی مربوط به اضافه نرخ ۱۱ درصدی کرایه تاکسی ها رسید.علیرضا قنادان درخصوص تکثیر نرخ اجاره تاکسی ها گفت:درون مصوبه عرفی مربوط به سال قبل آمده بود که تاکسیرانی اذن افزایش قیمت کرایه را ندارد در شرایطی که نرخ پایه حامل های مرزی اضافه نیابد. بعد از گران شدن قیمت بنزین و سهمیه بندی، ما تکثیر ارزش دربست تاکسی نداشتیم؛ زیرا اعتقادمان این وجود که سهمیه به تاکسیرانان داده شده است. البته خوب است بوسیله این نکته توجه کنید که سهمیه داده شده برای تکرار کم شدن غلبه سوخت گیری بوده است و قیمت قیمت بنزین هزار تومانی با پنجاه درصد افزودن به ۱۵۰۰ تومان فصیح است.

حق تاکسیرانان تو این مدت حق شده است و من تقاضا دارم که شورای شهر تهران با تکثیر ۱۱ درصدی قیمت کرایه تاکسی تا انتها سال ائتلاف کنند.

حسن رسولی در نفوذ کردن بوسیله این لایحه گفت:عزب خیر روز از سال باقی مانده است و تکثیر ۱۱ درصدی قیمت برای این مدت فایده ای ندارد بهتر است بوسیله یکباره سال بعد مقدار ها افزایش برملا کند.

محسن هاشمی، رئیس شورای اسلامی قصبه تهران، گفت:تاکسیرانی قصدش این است که یازده درصد پیش از خاتمه سال کرایه ها را افزایش بدهد که سال بعد که افزایش دیگری می آورد بر پایه نرخ اضافه یافته پس از این یازده درصد باشد.

آخر رای گیری انجام شد و پانزده نفر از اعضای شورای قریه تهران به اضافه قیمت ۱۱ درصدی اجاره تاکسی تا سرانجام سال رأی مثبت دادند.مقدار اجاره ناوگان تاکسیرانی برای سال آینده، ۲۵ درصد افزودن خواهد داشت

برای نرخ کرایه خطوط اتوبوس و مینی بوس،اعضای شورای بطرف خانه تهران به شهرداری تهران (شرکت واحد اتوبوسرانی) اذن دادند تا نسبت به نرخ دربست سال ۹۸، ۲۵ درصد ارزش کرایه اتوبوس و مترو را در سال ۹۹ افزودن دهد. اعضای شورای شهر تهران داخل روز سه گانه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸،  نرخ دربست تاکسی و اتوبوس مترو در سال ۹۹ را جلوه گر کردند.

کنار این اساس مقدار بلیت مترو در سال ۹۹ به این تطویل است:بلیت مورد سفره داخلی شهری ۱۵،۰۰۰ ریالبلیت تک سفره حومه به تهران ۱۷،۰۰۰ریالبلیت تک خوان هشتگرد ۵۰،۰۰۰ ریال

بلیت مورد سفره فرودگاه امام خمینی، مثل سال گذشته عاری افزایش ۹۰/۰۰۰ ریال و نیز بیشترین تقلیل کارت بلیت قابل با عروج ۵۰ درصد بهای بلیت مورد سفره گلچین شد.

در ادامه با مطالعه نرخ کرایه تاکسی درون سال ۹۹، ارزش کرایه تاکسی سقف ۲۵ درصد نرخ پایه اضافه روبرو کرد. همچنین در نرخ کرایه تاکسی از شایسته کردن ۲۲ تا ۶ صبح، با ۲۰ درصد اضافه اعمال می شود. نرخ کرایه سرو مدارس همچنین در سال ۹۹ نسبت بوسیله سال گذشته تا سقف ۲۵ درصد با تکثیر بها مواجه شد.

با این اوصاف، احتمالا اضافه نرخ اجاره تاکسی ها به نمونه ۲۵ درصد داخل سال ۹۹، بعد از اعمال ۱۱ درصد مربوط به روزهای باقی مانده تا آخر سال ۹۸، اعمال خواهد شد. پس می توان حاصل گرفت که اضافه قیمت کرایه تاکسی برای سال ۹۹، به میزان ۳۸/۷۵ درصد در مقایسه با میانگین نرخ سال ۹۸ برسد.

بیشتر بخوانید:دولت برای واردات خودرو و افزودن مالیات درون سال ۹۹ آماده می شودکاهش استفاده بنزین و استفاده از حمل ونقل عمومی درون پی شیوع کرونااختصاص سهمیه سوخت برای نوروز در هاله ای از ابهامبی توجهی بوسیله افزایش ارج خودرو مافوق سایه کروناتاکسی بورد: سرو ما ارزش افزوده مناسبی بخاطر مسافران و رانندگان تاکسی ها خواهد داشت

با مسری ویروس کرونا تو کشور، برخی مشاغل امکان دورکاری را برای کارمندان خویشتن مهیا کردند و فداکار دیگر ساعات کاری را کاهش داده اند و کارمندان به صورت نوبتی و با شیفت بندی در محیط فرمان حضرت جلوه گر می کنند. بااین حال کارمندان برخی مشاغل شبیه کارمندان بانک ها، ادارات دولتی و. همچنین این روزها مجبور هستند متشابه گذشته درون محیط امر جناب داشته باشند. بنابراین تو چنین شرایطی، تجلیل نکات بهداشتی می تواند خطر ابتلا به بلای ناگهانی کووید 19 را بوسیله حداقل برساند و تا حدود زیادی استرس و اضطراب ناشی از آلوده شدن بوسیله ویروس کرونای جدید را کاهش دهد. در ادامه بوسیله توضیح بیشتر نکاتی می پردازیم که پاس آن ها در محیط حکم خطر ابتلا به ویروس کرونا را کاهش می دهد.در قیافه داشتن علائمی مانند تب و سرفه به هیچ عنوان سر فقره نروید (حتی با گذاشتن ماسک و دستکش) تا بیماری را به سایر همکاران منتقل نکنید.مقاله ی مرتبط:ویروس کرونا چیست؟ علائم بیماری، نحوه واگذاری و روند شیوعچگونه تو شرایط مسری کووید ۱۹، روال لمس رخ را زین کنیم؟کارکنان دستگاه های اجرایی می توانند بوسیله صورت دورکاری کار کنندتا جای ممکن از دستکش لاتکس در هوا کار کاربرد کنید و هرگز عارض خویشتن به ویژه چشم و بینی را با دست خواه هر شی دیگری مانند خودکار لمس نکنید.بعد از کاربرد از دستگاه ثبت انگشت و همچنین بعد از استعمال از آسانسور و  سرویس های بهداشتی حتما دست ها را ضدعفونی کنید.از دست دادن با سایر افراد خودداری کنید.از لمس اشیاء و وسایل مشترک خودداری کنید.تمام سطوح پرتماس نگرش حکم از عموم پیشخوان، دستگیره ها، در، پنجره، رومیزی، میزکار، تلفن ها، کیبورد، ماوس، تبلت و. را هر روز ضدعفونی کنید.

برای این کار چندین بار ماده ی گنا را روی محل اسپری کنید، بوسیله طوری که طولانی سطح از ماده ی گنا پوشیده شود یا ماده ی گنا را روی جامه دان یک بارمصرف اسپری کنید و آن را روی سطح بکشید. ماده ی گنا برای اثرگذاری به حداقل یک دقیقه زمان نیاز دارد؛ بنابراین بعد از برداشتن بقچه از روی سطح، نگرش دستمال کشیده شده باید خیس سرمد بماند.مواد ضدعفونی کننده و بهداشتی مانند دستمال کاغذی و یک جنین مصرف در دسترس همگی باشد.سطل های زباله ی محل کار را بوسیله طور مرتب تهی کنید.سرویس های بهداشتی به طور مرتب ضدعفونی و نظیف شوند.در رخساره امکان از همکاران خود دو متر بور بگیرید.خوراکی به همکاران تعارف نکنید.تعویض لباس و جای گذاری لباس ها و کیف را در اتاقی استثنا از محیط فقره ارتکاب دهید.تهویه ی مناسب تو محل امر داشته باشید که هوا باقی مانده نشود و در جریان باشد.از ازدحام درون محل کار جلوگیری کنید.از روبیدن بوسیله مأموریت و رفت وآمد م جلوگیری شود.تقلا کنید کارها را بوسیله رخ الکترونیک، تلفنی و عاری دیدار حضوری انجام دهید و جلسات را بوسیله رخساره غیرحضوری برگزار کنید.

در صورت وم برگزاری جلسه، محل را قبل و بعد از میتینگ بوسیله طور کامل ضدعفونی کنید.
افراد حاضر در مجمع باید ۲ متر از یکدیگر بور داشته باشند و بهتر است از ماسک استفاده کنند.
وسایل مشترک جلسه از جمله میز، ماژیک، پوینتر، چوب پاک کن، خودکار، کاغذ، دفتر و. باید با رعایت اصول بهداشتی ضدعفونی شوند.مدارک و کاغذها را بوسیله صورت الکترونیکی دراختیار همکاران خود قرار دهید.عادت خوردن صبحانه ی مشترک در محل کار را ترک کنید.غذایی برای سرکار تدارک کنید که ترجیحا نیاز بوسیله گرم کردن نداشته باشد.تا حدامکان از لیوان، قاشق و چنگ و اسباب شخصی مصرف کنید (برای مصرف از وسایل مشترک مانند یخچال، مایکروفر، چای ساز و. از دستمال کاغذی دستیار بگیرید.)مشت ها را بوسیله طور مکرر با آب و صابون بشویید.از مشت سرقت کردن به ادوات غیر ضروری در مکان های مشترک خودداری کنید.تو نمازخانه ها از مهر، سجاده و چادر انحصاری استعمال کنید.بیشتر بخوانید:همه گیری ویروس کرونا درون ایران از نگاه آمار و ارقام [بوسیله روزرسانی: ۱۷ اسفند ۹۸]کنفرانس SXSW با کمال مطلوب جلوگیری از مسری ویروس کرونا لغو شدآمار جدید مبتلایان به کرونا در ایران: ۵۸۲۳ مبتلای موکد و ۱۴۵ فوتیطرح ملی صیقل مبتنی به خشکی امدن کد QR به زودی عملیاتی می شودچرا ویروس کرونا به استراحت در میان آدم منتشر می شود؟

پس ازآن از اینکهاپل از مدل ارتقا یافتهمک بوک پرو 16 اینچی رونمایی کرد، سوالی در حافظه طرفداران و علاقه مندان به محصولات اپل پیش آمد که آیا تماشاگر چنین تغییراتی در مقیاس ۱۳ اینچی مک بوک پرو نیز خواهیم بود؟ به نظر می رسد که برای ستاندن پاسخ بوسیله این سوال دیگر حاجت نیست قرار کنیم.

مینگ چی کو، تحلیلگر معروف، با ارسال پستی مدعی شده که اپل می خواهد نمونه ۱۳ اینچی مک بوک پرو را در سال ۲۰۲۰ با میزان ۱۴/۱ اینچی تبدیل دهد که عمده ترین شاخصه این مدل، برخورداری از نمایشگری با پنل مینی LED است. به لطف استفاده از این تکنولوژی اشتیاق می رود مک بوک پرو 14.1 از نرخ کنتراست بالاتر، گستره عریض رطوبت از رنگ ها و کیفیت بالاتری در ارائه تصاویر یکروز ببرد.

متاسفانه مینگ چی کو داخل تک مشخصات دیگر میوه جدید شرکت اپل اطلاعاتی را علنی نکرده است؛ اما شوق می رود که درون این معیار از مک بوک پرو همچنین تماشایی صفحه کلید ارتقا یافته و دیگر نکات مثبت مدل ۱۶ اینچی باشیم.این تحلیلگر تو مورد محصولات دیگری همچنین اطلاعاتی را هویدا کرده است. به گفته مینگ چی کو، میزان جدیدی از مک بوک پرو ۱۶ اینچی مجهز به پنل مینی LED شناساندن خواهد شد و از این پنل درون معیار های جدید آیپد، آیپد مینی و آیپد پرو 12.9 اینچی همچنین استفاده می شود. در این پست به احتمال ارتقای پنل نمایشگر آیمک پروبه LED نیز اشاره شده است که می تواند بخاطر موفقیت این محصول در میدان و افزایش ابتیاع آن نقش مهمی را عمل کند.

در مورد زمان عرضه محصولات جدید اپل بوسیله بازار همچنین بوسیله گفته مینگ چی کو شوق می جوی که تو سه ماهه چهارم میلادی شاهد صبر گرفتن آیمک پرو متاخر در ویترین فروشگاه ها باشیم؛ اما داده ها دقیقی در مورد دیگر محصولات ذکر نشده است. با این حساب تنها می توان استراحت کرد و هواخواه انتشار اطلاعات بیشتر بود.بیشتر بخوانید:اپل به علت شیوع کرونا لنز آیفون ۱۲ را از چند سازنده مختلف تأمین خواهد کرداپل احصائیه کاربری توسعه دهنده کارمند Clearview را بوسیله برهان الغا قوانین مسدود کردمرورگر سافاری وب سایت های دارای گواهینامه امنیتی باستانی را مسدود می کنداپل تو سال آینده نخستین فروشگاه فیزیکی خویشتن را تو هند بازگشایی می کندعرضه کاور کیبرد آیپد پروی اتیه به همراه یک صرفنظر پد

مسری ویروس کرونا داخل ایران باخبر وهله ی اورژانسی شده است و همکاری تمامی اداره ها و خصوصا بیمارستان ها و مراکز درمانی را می طلبد. دراین میان آمادگی مراکز برای اولویت دهی بوسیله بیماران مبتلا به ویروس جدید موسوم به COVID-19 اهمیت فوقانی دارد. قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت، امروز خلال مجله ای به دانشگاه های علوم پزشکی سرتاسر ملک از آن ها غبطه که اولویت قبول اورژانسی خود را به این بیماران ویژه دهند. به علاوه، او تأکید کرد که بیمارستان ها تا اطلاع ثانوی از پذیرش بیماران جاهل اورژانسی خودداری کنند.مقاله های مرتبط:گره یک تیم پزشکی بوسیله ایران اعزام می کندچگونه با ترس ناشی از شیوع ویروس کرونا مقابله کنیم؟

معاون وزیر بهداشت داخل بخشی از نامه بوسیله دانشگاه های علوم پزشکی نوشت:باتوجه بوسیله وم کنترل و مراقبت بیماران مشغول به ویروس کرونا، ضروری است از روز شنبه، کلیه ی بیمارستان های عمومی ذیل پوشش اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی (به سوا مورد تخصصی غیرمرتبط با درمان کرونا) از تصویب و رنجور بیماران الکتیو (غیر اورژانسی) تا وقوف ثانوی خودداری کنند و آماده پذیرش بیماران مبتلا به ویروس کرونا باشند.

جان بابایی تو ادامه ی نامه ی خود کنار وم آمادگی شبانه بهره تمامی مراکز درمانی تخصصی اعم از دانشگاهی و وابسته به ارگان ها، تأکید کرد. او می گوید تمامی مراکز درمانی کشور باید آماده ی پسند بیماران مبتلا بوسیله ویروس کرونا باشند و بسرنوشت شوم دچار کردن هایی اختصاصی را برای آن ها تعبیه کنند. در ادامه ی نامه نیز پیاده شدن ضرورت تأمین نفقه های درمانی بیماران توسط بیمه های محور و تکمیلی، تأکید می شود.

درون بخشی از مجله ی کمک وزیر بهداشت، علاج و آموزش پزشکی به دانشگاه های علوم پزشکی، فرایند و دادرسی های ترخیص بیماران مشغول به کرونا همچنین تطویل داده می شود. جان بابایی تأکید می نرم که کمیته ای متشکل از رئیس بیمارستان، متخصص عفونی خواه داخلی، متخصص بیهوشی خواه زبر تخصص جگر در هر درمانگاه تشکیل شود. کمیته ی ترخیص، مسئول پا بر جا بررسی ترخیص بیماران کرونایی خواهد بود و روزانه در دو نوبت، فرایند بررسی را عمل می دهد. این فرایند با این هدف انجام می شود تا حداکثر بهره برداری از ظرفیت تخت های بیمارستانی صورت بگیرد.کمیته ی مراقبت های ویژه، سازوکار دیگری است که معاون وزیر بهداشت درون مجله ی خویشتن از درمانگاه ها طلب می کند. گروهی شامل زبر تخصص آی سی یو، علو تخصص ریه، فنی بیهوشی، عفونی، تویی و پرستاری موافق توانایی ها درمانگاه تشکیل می شود که ارزیابی بیماران کسل را برعهده خواهد داشت. کمیته ی مراقبت های اختصاص مسئولیت بررسی سیر بیماری و ارائه ی بالاترین سطح خدمات را برای بیماران کرونایی برعهده دارد.

در خاتمه ی مجله ی جان بابایی با رمز به تعطیلی تصویب و خدمات جاهل اورژانسی، به بیمارستان ها پیشنهاد می شود تا کادر درمانی و پشتیبانی خود را به رخ تمام به بستری و درمان بیماران کرونایی خاص دهند. او درنهایت تأکید می کند که قدردانی لازم از زحمات کادر علاج و خدمات ایفا شود. معاون وزیر بهداشت در خاتمه رومه نوشت:بدیهی است با هرگونه لیس همکاری و تمرد داخل ارائه خدمات در تمامی رده های پرسنلی مطابق هنجار اصابت خواهد شد.

جان بابایی داخل نامه ی سابق خویشتن به دانشگاه های علوم پزشکی، ممنوعیت ملاقات را در تمامی بیمارستان های کشور اجباری اعلام کرده حیات. برابر آخرین آمار اعلامی ازسوی وزارت بهداشت، تاکنون ۵۹۳ نفر در ایران به ویروس COVID-19 مبتلا شده اند که ۱۲۳ نفر آن ها بهبود یافته اند. آمار مرگ ومیر ناشی از ویروس کرونا جدید داخل کشور نیز تا دنبال دیروز ۴۳ نفر عنوان می شود.بیشتر بخوانید:حجم بلیت های استردادشده تا خاتمه سال بوسیله ۳۰ میلیارد تومان خواهد رسیدپیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس درباره ی مدیریت باندهای بسامدی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز۳۸۵ تک به شمار مبتلایان وقوف شده به کرونا در ملک افزوده شدکروناکوین؛ رمزارزی سوار بر موج شیوع شمول ویروس کرونانامه اعتراض آمیز هم گذاری کسب وکارهای اینترنتی به رئیس کانون درباره یک مصوبه جنجالی

بوسیله گزارش همشهری آنلاین، مصطفی کواکبیان پلیس تهران درون شمار کاربری خود در توییتر به ادعای اخیر علی عسگری مبنی پهلو اینکه صداوسیما اجتماع را اداره می درنگ کنایه زد و نوشت: چرا درون رسانه انحصاری مدعی دایره جامعه، خبری از درخواست لغو تحریم های ظالمانه آمریکا ثمر ایران برای مهار کرونا ازاله! مجله ۸ کشور به ادیب بی مو سازمان ملل، نامه ۹ عضو کنگره آمریکا به مقامات این کشور، مجله ۳۳۸ سازمان مردم نهاد، کمپین جهانی نه به بایکوت آمریکا» و اقدامات هنرمندان و شهرداران ایرانی و.»

به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از سایت موسسه نظام پزشکی کشور، دکتر دکتر اکبر فتوحی، استاداپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در رومه ای که داخل یکم فروردین به طبیب سعید نمکی، وزیر بهداشت تالیف است، بوسیله حضورش داخل نشستی که با کارشناسان چینی که از عادت صلیب سرخ چین بوسیله ایران عروج کرده بودند، اشاره می نرم و داخل برنامه دولت چین در کنترل همگی گیری کووید-۱۹ بیان می کند.

حکیم فتوحی می نویسد: گره در حال مهیا که اپیدمی را تو کشورشان بعد از ابتلای م از ۸۰ هزاره نفر کنترل کرده اند، جلوگیری از ورود موارد متاخر به کشور، بیماریابی شدید برای جلوگیری از وقوع طغیان و اپیدمی جدید تو قلمرو و فعال سازی برنامه ریزی شده و نکته سنج اقتصادشان تا زمان بزمین نشستن به واکسن است. ده تیم مختلف درون چروک هم مشغول کشف و ساخت واکسن هستند و به رویت می رسد به اواسط تابستان بخاطر حصول به واکسن خوشبین هستند.» واج نادرست درباره امنیت جمعی»

این استاد اپیدمیولوژی تو امتداد نامه اش با این سخن نادرست» عده ای که بدون محبوس شدن دو سوم مردم کشور و ایجاد کنف پرسنل این اپیدمی ساکت نخواهد شد» مخالفت می نرم و می نویسد: بجز اینکه دو سوم انباشتگی این بیماری را خواهند گرفت خواه خیر، بدیهی است که نباید مفهوم ایمنی پرسنل هدف و روش کنترل اپیدمی تصور شود. این نگاه م غلط است.»

درگیری دو سوم آدم درون نیکوترین حالت یعنی بیش از ۴۵۰ هزار تک مرگ که ۳۰۰ هزار تک آن در افراد کمتر از ۷۰ سال رخ خواهد داد؛ ۸ میلیون بستری خواهند شد و ۱,۵ میلیون نفر هم به آی سی یو احتیاج خواهند داشت که به دلیل لیس امکان فراهم کردن آن یعنی استاندارد مرگ بیشتر. این اتفاق حتی اگر در دو سال غصه رخ بدهد، بدنه بهداشت و علاج و حتی تنه کل کشور توان تحمل آن را نخواهد داشت و باید از این سناریو اساسا صرف رویت کنیم.» کمتر شماری آمار مصیبت و انقراض تو بیماریابی

دکتر فتوحی در ادامه نامه اش با تذکر اینکه آمار رسمی مصیبت کووید-۱۹ بوسیله دو دلیل اتکای صرف به تست آزمایشگاهی و دوم فرایندهای جمع آوری داده ها و پروتکل برخورد با بیماران که مبنا افراد عاری مشکل تنفسی و نیاز بوسیله بستری تست نمی شوند، کمینه شماری» دارد، بوسیله یک نکته سراسیمه کننده دیگر» اشاره می کند: تو حالی که در طی قریه روز گذشته آمار رسمی روزانه مرگ و میر داخل سرزمین در حال تکثیر است،  تعداد موارد کشف شده تقریبا ثابت است و این به مفهوم کنترل اپیدمی نیست، بلکه به مفهوم شکست در بیماریابی و عدم کنترل نهایی اپیدمی است و نشان میدهد که اقدام جدی در کنترل ارجاع ویروس به افراد متاخر قیافه نمی گیرد و بیماری دارد گسترش گشاد مشهود می درنگ.»

این استاد همه گیری شناسی توضیح می دهد که کشف شدن تعداد موارد روزانه خیلی زیاد تو کشورهایی مانند ایتالیا و آلمان، بر خلاف برداشتی که مقدور است بشود»، نشان دهنده فعال شدن جهیز کنترل اپیدمی» درون آنها است و درون طبق با توجه به گستردگی اپیدمی داخل کشور،  کم شدن تعداد موارد ابتلای قطعی در حال مهیا باید بیشتر خلق نگرانی کند و می تواند بیانگر کارگر نبودن روش های بیماریابی در کشور باشد.» سیل سهمگین اپیدمی

حکیم فتوحی تو ادامه با پافشاری پهلو احساس خطر جدی بسیاری از متخصصان اپیدمیولوژی درون کشور می نویسد: میزان خطر این اپیدمی کم از واقعیت برآورد شده است. نگرانی شدید این است که سیل اپیدمی چنان خوفناک خواهد بود که تا اینکه نگرانی از اعتدال بین سرپا ماندن صرفه جویی ملک و کنترل بیماری همچنین احتمالا محلی از اعراب نخواهد داشت. کنترل گشاد اپیدمی عزب گزینه پیش رو است و از گسترش اپیدمی با تمام نبوغ و تا زمان آماده شدن واکسن باید جلوگیری کرد.» پیشنهادهای عملیاتی

این استاد اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در پایان رومه اش دو این پیشنهادها را برای کنترل همه گیری کووید-۱۹ عرضه می کند:

۱- گسترش اقدامات پیشگیرانه بوسیله گونه ای که منحنی اپیدمی مشابه گره و زور جنوبی برگردانده شود با بسیج استعداد حداکثری کشور حتی بوسیله قیمت آسیب های اقتصادی (البته با حمایت از اقشار درمانده پر حرارت اقتصادی)

رسیدن به این هدف، احتیاج بوسیله بیماریابی بسیار فراخ و جداسازی آنها و پیگیری تماس ها برای جلوگیری از واگذاری بیماری؛ محافظت جدی از کادر بهداشت و درمان برای جلوگیری از ابتلای خود ایشان و خروج از دوچرخه نوکری و مستهلک شدن در زیر فشار کاری، قرنطینه کردن دسته های پرخطر که ابتلای ایشان مرگ و میر را افزایش خواهند داد و ایجاد بور گذاری اجتماعی زیاد شدید و وسیع دارد.»

۲- کوشا شدن وزارت خارجه در سطح بین المللی برای انجام سه ماموریت:

الف. قبض تجربیات، برگ و خصوصا امکانات و کیت های عمل تست های تشخیصی بوسیله رخساره زیاد وسیع که بدون آن نمی توان در مدیریت این اپیدمی مظفر بود.
ب. رایزنی برای اولویت دریافت داروی احتمالی و واکسن بوسیله ارزش برازنده قبول وقتی تولید و مجهز شد. وقتی داروی عام و/یا واکسن تهیه شود تقدم در دسترسی به آن مسئله مهمی خواهد بود و از الان باید به خیال آن وجود.
ت. م نزدیک دیپلماتیک با سازمان های بین المللی و کشورهای دارای توان پشته مانند چین و آلمان برای شهود امان های فنی و تجهیزاتی. همین الان باید اپیدمی را سرکوب کرد

دکتر فتوحی درون این نامه هشدار می دهد: باید اپیدمی همین الان با تمام قوا سرکوب شود و اگر قطع اپیدمی از عمه بحرانی گذر درنگ و دیر شود دیگر امکان هیچگونه مدیریتی نخواهد بود و سیل آن از روی کشور عبور کرده و آثار مخرب آن باور نکردنی خواهد بود.» مهار کرونا با شیوه انگلیسی یا شیوه کره جنوبی؟ آیا فاصله گیری اجتماعی بخاطر جلوگیری از عالمگیر کرونا موثر است؟ نامه رئیس نظام پزشکی به رئیس جمهور | تئوری کنف جمعیتی» مردود است | نیاز به ابعاد شدیدتر کنترل است

بوسیله گزارش همشهری آنلاین،  کاربران گیرایی معارفه رسانی KHAMENEI.IR یکسره ی حضرت آیت الله ای در پیام بوسیله پنجاه و چهارمین میتینگ هیئت قانونگذاری هم گذاری های اسلامی دانشجویان تو اروپا، درباره خبر اعطا کردن حوادث اخیر از وقوع یک پدیده یکتا تو آینده تاریخ را به عنوان مهمترین یکسره ی قطب انقلاب در سال ۱۳۹۸ انتخاب کردند.

بیش از هفتاد هزار کاربر از روز ۲۴ اسفندماه تا امروز با شرکت در نظرسنجی انتخاب مهمترین عموم سال ۹۸، به ترتیب سه جمله ی زیر را بوسیله عنوان مهمترین و بوسیله یادماندنی ترین جملات قطب انقلاب درون سالی که گذشت، برگزیدند.

رتبه مقدمه) حوادث اخیر بوسیله ما معارفه میدهد، پدیده ای یکتا درون آینده تاریخ داخل نحو است
جوانان عزیز اتحادیه انجمنهای اسلامی
امسال نشست شما در میانه ی حوادث مهمی برگزار میشود که هر یک از جهتی نشانه ی عظمت و حرمت ایران اسلامی و ملت انقلابی آن است. شهادتها، قدرت نمائیهای نظامی، حضور بی نظیر مردمی، روحیه ی پرعضله و عزم راسخ جوانان، تو پهلو هزاران مجموعه ی کوشا در عرصه ی دانش و فناوری، و نیز رویکرد دینی و ظاهری در بسرنوشت شوم دچار کردن عظیمی از جوانان بکلی کشور، همه از قاعده کنار آوردن یک پدیده ی یکتا تو جهان امروز شناسایی میدهد. پدیده ئی که میتواند تو آینده ی تاریخ تأثیرات عمیق و گلچین کننده بگذارد. ۹۸/۱۱/۰۵

رتبه دوم) تنها وضع ملّت ایران قوی شدن است
ملّت شایسته ایران باید همّتشان این باشد که زورمند بشوند. تنها راه تو پیش پای ملّت ایران عبارت است از قوی شدن. ۹۸/۱۰/۲۷

رتبه سوم) اگر توان مدیریتی ندارید مسئولیت نپذیرید
شما انسان ضعیفی هستی. زمان حال که آدم ضعیفی هستی، مواظب باش به خشکی امدن دو نفر هم ریاست نکنی! یعنی پیدا است آن ضعفی هم که حضرت فرمودند، ضعف در مدیریّت است؛ یعنی داخل آدمی هستی که مدیریّت نداری؛ اگر چنانچه پهلو دو نفر یا بیشتر ریاست پیدا کردی، نمیتوانی فقره آنها را بوسیله سامان برسانی. ۹۸/۰۹/۱۰

در سال های گذشته نیز مخاطبان KHAMENEI.IR عمده ترین جمله ی سال را انتخاب کردند که شما می توانید از پیوندهای سایت khamenei.ir آنها را احتیاط کنید.

ASGبهAASGHAگزارشOOOONOOOON همشهری آنلاین بوسیله نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، پیاده شدن اساس آخرین نرخ ها درون بازار، میتسوبیشی  ASX فول ۲۰۱۸ نسبت  بوسیله قیمت روز خودرو در ۲۵ اسفندماه با س داخل قیمت به   سکه ۶۸۰  میلیون تومان خرید و ابتیاع شد میتسوبیشی.

ASX فول ۲۰۱۸ (۶۸۰ )  میلیون تومان و  تویوتا  CH R-R تیپ لانچ (۲۰۱۸ ) یک میلیارد تومان بدون تغییر داخل مقدار  فروش شدند.  نرخ روز خودرو های خارجی  مدل خودرو ارزش (تومان)   رنو کولئوس ۲۰۱۸ ۱.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰ رنو تلیسمان ۲۰۱۸ ۸۴۵.۰۰۰.۰۰۰ میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تویوتا CH-R R تیپ لانچ ۲۰۱۸.۱.۰۰۰.۰۰۰   ۰۰۰ تویوتا راو ۴ مدل (۲۰۱۸) الفطیم.۱.۲۹۰.۰۰۰ ۰۰۰ کیا اپتیما ۲۰۱۷.۸۷۰.۰۰۰   ۰۰۰ کیا سورنتو ۲۰۱۷.۱.۳۵۰.۰۰۰ ۰۰۰ کیا اسپورتیج ۲۰۱۷.۱.۰۰۰.۰۰۰ ۰۰۰ هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GLS.۹۹۵.۰۰۰   ۰۰۰ هیوندای النترا ۲۰۱۸.۶۶۵.۰۰۰   ۰۰۰ هیوندای ( سانتافه ) فول ۶ رادار.۱.۱۱۸.۰۰۰ ۰۰۰ لکسوس H NX۳۰۰ H هفت کلید.۲۰۱۷.۱.۷۸۰ ۰۰۰ ۰۰۰ (نیسان) جوک.اسپورت.۷۰۰

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، عالمگیر ویروس کرونا تو گیلان هم زمان با سایر نقاط کشور باعث اختلال در زندگی عادی آدم شده و درون این بین زندگی برخی را بیش از سایرین دون الشعاع راحتی داده است؛ از کارگران روزمزدی که بوسیله ناچار بیکار شده تا پزشکان و پرستارانی که با کمبود لوازم بهداشتی مواجه شدند.

محمدحسین قربانی با رمز بوسیله کنف سخاوتمندانه خیرین از همنوعان خویشتن در گیلان اظهار کرد: شیوع گشاد ویروس کرونا باعث شده هم وطنانمان داخل اقصی نقاط قلمرو و همچنین در بیرون از مرزهای ایران خواستگار کمک بوسیله گیلان شوند.

وی با بیان اینکه ستاد هدایت کمک های انسانیت جهت رفع فساد سلامت استان گیلان توسط چند قد از پزشکان برجسته گیلانی تشکیل شده است، افزود: گیلانیان بسیاری از اقصی نقاط سرزمین و جهان با اسیر وفاق جماز اندوهناک و کمک های نقدی و غیر نقدی گیرایی را به همنوعان خویشتن در استان اهدا کرده و برخی از گیلانیان نظیر علی کریمی نیز آمادگی خویشتن را برای اهدای دستیار های نقدی و جاهل نقدی اعلام کردند.

نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت تو گیلان با تأکید به خشکی امدن انتظام عادلانه کمک های بشریت تو ستاد هدایت کمک های بشریت تصریح کرد: کمک های مردمی تو ستاد هدایت معاون های مردمی کنار اساس نیازسنجی ها بین مراکز درمانی استان گیلان به صورت عادلانه توزیع می شوند.

 پیش ازاین مجتبی پوربخش صندوق گیلانی شبکه تلویزیونی کشورمان خبر از جدیت علی کریمی و درگاه در کوی و برزن های تهران برای تهیه کالا حرفه ای پزشکی و بهداشتی نظیر ماسک N۹۵، گان، عینک، دستکش و مواد ضدعفونی خبر داد.

مقدماتی محموله کمک های علی کریمی برای درمانگاه های استان گیلان شامل ماسک، دستکش، گان و محلول ضدعفونی شامگاه جمعه به رشت رسید و تو انبار دانشگاه علوم پزشکی گیلان خالی کردن شد.

داخل کنفرانس علنی امروز (سه شنبه بیستم اسفندماه ۱۳۹۸) شورای ایالت تهران نوبت به مطالعه لایحه دو فوریتی مربوط به اضافه نرخ ۱۱ درصدی کرایه تاکسی ها رسید.علیرضا قنادان درخصوص تکثیر نرخ اجاره تاکسی ها گفت:درون مصوبه عرفی مربوط به سال قبل آمده بود که تاکسیرانی اذن افزایش قیمت کرایه را ندارد در شرایطی که نرخ پایه حامل های مرزی اضافه نیابد. بعد از گران شدن قیمت بنزین و سهمیه بندی، ما تکثیر ارزش دربست تاکسی نداشتیم؛ زیرا اعتقادمان این وجود که سهمیه به تاکسیرانان داده شده است. البته خوب است بوسیله این نکته توجه کنید که سهمیه داده شده برای تکرار کم شدن غلبه سوخت گیری بوده است و قیمت قیمت بنزین هزار تومانی با پنجاه درصد افزودن به ۱۵۰۰ تومان فصیح است.

حق تاکسیرانان تو این مدت حق شده است و من تقاضا دارم که شورای شهر تهران با تکثیر ۱۱ درصدی قیمت کرایه تاکسی تا انتها سال ائتلاف کنند.

حسن رسولی در نفوذ کردن بوسیله این لایحه گفت:عزب خیر روز از سال باقی مانده است و تکثیر ۱۱ درصدی قیمت برای این مدت فایده ای ندارد بهتر است بوسیله یکباره سال بعد مقدار ها افزایش برملا کند.

محسن هاشمی، رئیس شورای اسلامی قصبه تهران، گفت:تاکسیرانی قصدش این است که یازده درصد پیش از خاتمه سال کرایه ها را افزایش بدهد که سال بعد که افزایش دیگری می آورد بر پایه نرخ اضافه یافته پس از این یازده درصد باشد.

آخر رای گیری انجام شد و پانزده نفر از اعضای شورای قریه تهران به اضافه قیمت ۱۱ درصدی اجاره تاکسی تا سرانجام سال رأی مثبت دادند.مقدار اجاره ناوگان تاکسیرانی برای سال آینده، ۲۵ درصد افزودن خواهد داشت

برای نرخ کرایه خطوط اتوبوس و مینی بوس،اعضای شورای بطرف خانه تهران به شهرداری تهران (شرکت واحد اتوبوسرانی) اذن دادند تا نسبت به نرخ دربست سال ۹۸، ۲۵ درصد ارزش کرایه اتوبوس و مترو را در سال ۹۹ افزودن دهد. اعضای شورای شهر تهران داخل روز سه گانه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸،  نرخ دربست تاکسی و اتوبوس مترو در سال ۹۹ را جلوه گر کردند.

کنار این اساس مقدار بلیت مترو در سال ۹۹ به این تطویل است:بلیت مورد سفره داخلی شهری ۱۵،۰۰۰ ریالبلیت تک سفره حومه به تهران ۱۷،۰۰۰ریالبلیت تک خوان هشتگرد ۵۰،۰۰۰ ریال

بلیت مورد سفره فرودگاه امام خمینی، مثل سال گذشته عاری افزایش ۹۰/۰۰۰ ریال و نیز بیشترین تقلیل کارت بلیت قابل با عروج ۵۰ درصد بهای بلیت مورد سفره گلچین شد.

در ادامه با مطالعه نرخ کرایه تاکسی درون سال ۹۹، ارزش کرایه تاکسی سقف ۲۵ درصد نرخ پایه اضافه روبرو کرد. همچنین در نرخ کرایه تاکسی از شایسته کردن ۲۲ تا ۶ صبح، با ۲۰ درصد اضافه اعمال می شود. نرخ کرایه سرو مدارس همچنین در سال ۹۹ نسبت بوسیله سال گذشته تا سقف ۲۵ درصد با تکثیر بها مواجه شد.

با این اوصاف، احتمالا اضافه نرخ اجاره تاکسی ها به نمونه ۲۵ درصد داخل سال ۹۹، بعد از اعمال ۱۱ درصد مربوط به روزهای باقی مانده تا آخر سال ۹۸، اعمال خواهد شد. پس می توان حاصل گرفت که اضافه قیمت کرایه تاکسی برای سال ۹۹، به میزان ۳۸/۷۵ درصد در مقایسه با میانگین نرخ سال ۹۸ برسد.

بیشتر بخوانید:دولت برای واردات خودرو و افزودن مالیات درون سال ۹۹ آماده می شودکاهش استفاده بنزین و استفاده از حمل ونقل عمومی درون پی شیوع کرونااختصاص سهمیه سوخت برای نوروز در هاله ای از ابهامبی توجهی بوسیله افزایش ارج خودرو مافوق سایه کروناتاکسی بورد: سرو ما ارزش افزوده مناسبی بخاطر مسافران و رانندگان تاکسی ها خواهد داشت

با مسری ویروس کرونا تو کشور، برخی مشاغل امکان دورکاری را برای کارمندان خویشتن مهیا کردند و فداکار دیگر ساعات کاری را کاهش داده اند و کارمندان به صورت نوبتی و با شیفت بندی در محیط فرمان حضرت جلوه گر می کنند. بااین حال کارمندان برخی مشاغل شبیه کارمندان بانک ها، ادارات دولتی و. همچنین این روزها مجبور هستند متشابه گذشته درون محیط امر جناب داشته باشند. بنابراین تو چنین شرایطی، تجلیل نکات بهداشتی می تواند خطر ابتلا به بلای ناگهانی کووید 19 را بوسیله حداقل برساند و تا حدود زیادی استرس و اضطراب ناشی از آلوده شدن بوسیله ویروس کرونای جدید را کاهش دهد. در ادامه بوسیله توضیح بیشتر نکاتی می پردازیم که پاس آن ها در محیط حکم خطر ابتلا به ویروس کرونا را کاهش می دهد.در قیافه داشتن علائمی مانند تب و سرفه به هیچ عنوان سر فقره نروید (حتی با گذاشتن ماسک و دستکش) تا بیماری را به سایر همکاران منتقل نکنید.مقاله ی مرتبط:ویروس کرونا چیست؟ علائم بیماری، نحوه واگذاری و روند شیوعچگونه تو شرایط مسری کووید ۱۹، روال لمس رخ را زین کنیم؟کارکنان دستگاه های اجرایی می توانند بوسیله صورت دورکاری کار کنندتا جای ممکن از دستکش لاتکس در هوا کار کاربرد کنید و هرگز عارض خویشتن به ویژه چشم و بینی را با دست خواه هر شی دیگری مانند خودکار لمس نکنید.بعد از کاربرد از دستگاه ثبت انگشت و همچنین بعد از استعمال از آسانسور و  سرویس های بهداشتی حتما دست ها را ضدعفونی کنید.از دست دادن با سایر افراد خودداری کنید.از لمس اشیاء و وسایل مشترک خودداری کنید.تمام سطوح پرتماس نگرش حکم از عموم پیشخوان، دستگیره ها، در، پنجره، رومیزی، میزکار، تلفن ها، کیبورد، ماوس، تبلت و. را هر روز ضدعفونی کنید.

برای این کار چندین بار ماده ی گنا را روی محل اسپری کنید، بوسیله طوری که طولانی سطح از ماده ی گنا پوشیده شود یا ماده ی گنا را روی جامه دان یک بارمصرف اسپری کنید و آن را روی سطح بکشید. ماده ی گنا برای اثرگذاری به حداقل یک دقیقه زمان نیاز دارد؛ بنابراین بعد از برداشتن بقچه از روی سطح، نگرش دستمال کشیده شده باید خیس سرمد بماند.مواد ضدعفونی کننده و بهداشتی مانند دستمال کاغذی و یک جنین مصرف در دسترس همگی باشد.سطل های زباله ی محل کار را بوسیله طور مرتب تهی کنید.سرویس های بهداشتی به طور مرتب ضدعفونی و نظیف شوند.در رخساره امکان از همکاران خود دو متر بور بگیرید.خوراکی به همکاران تعارف نکنید.تعویض لباس و جای گذاری لباس ها و کیف را در اتاقی استثنا از محیط فقره ارتکاب دهید.تهویه ی مناسب تو محل امر داشته باشید که هوا باقی مانده نشود و در جریان باشد.از ازدحام درون محل کار جلوگیری کنید.از روبیدن بوسیله مأموریت و رفت وآمد م جلوگیری شود.تقلا کنید کارها را بوسیله رخ الکترونیک، تلفنی و عاری دیدار حضوری انجام دهید و جلسات را بوسیله رخساره غیرحضوری برگزار کنید.

در صورت وم برگزاری جلسه، محل را قبل و بعد از میتینگ بوسیله طور کامل ضدعفونی کنید.
افراد حاضر در مجمع باید ۲ متر از یکدیگر بور داشته باشند و بهتر است از ماسک استفاده کنند.
وسایل مشترک جلسه از جمله میز، ماژیک، پوینتر، چوب پاک کن، خودکار، کاغذ، دفتر و. باید با رعایت اصول بهداشتی ضدعفونی شوند.مدارک و کاغذها را بوسیله صورت الکترونیکی دراختیار همکاران خود قرار دهید.عادت خوردن صبحانه ی مشترک در محل کار را ترک کنید.غذایی برای سرکار تدارک کنید که ترجیحا نیاز بوسیله گرم کردن نداشته باشد.تا حدامکان از لیوان، قاشق و چنگ و اسباب شخصی مصرف کنید (برای مصرف از وسایل مشترک مانند یخچال، مایکروفر، چای ساز و. از دستمال کاغذی دستیار بگیرید.)مشت ها را بوسیله طور مکرر با آب و صابون بشویید.از مشت سرقت کردن به ادوات غیر ضروری در مکان های مشترک خودداری کنید.تو نمازخانه ها از مهر، سجاده و چادر انحصاری استعمال کنید.بیشتر بخوانید:همه گیری ویروس کرونا درون ایران از نگاه آمار و ارقام [بوسیله روزرسانی: ۱۷ اسفند ۹۸]کنفرانس SXSW با کمال مطلوب جلوگیری از مسری ویروس کرونا لغو شدآمار جدید مبتلایان به کرونا در ایران: ۵۸۲۳ مبتلای موکد و ۱۴۵ فوتیطرح ملی صیقل مبتنی به خشکی امدن کد QR به زودی عملیاتی می شودچرا ویروس کرونا به استراحت در میان آدم منتشر می شود؟

پس ازآن از اینکهاپل از مدل ارتقا یافتهمک بوک پرو 16 اینچی رونمایی کرد، سوالی در حافظه طرفداران و علاقه مندان به محصولات اپل پیش آمد که آیا تماشاگر چنین تغییراتی در مقیاس ۱۳ اینچی مک بوک پرو نیز خواهیم بود؟ به نظر می رسد که برای ستاندن پاسخ بوسیله این سوال دیگر حاجت نیست قرار کنیم.

مینگ چی کو، تحلیلگر معروف، با ارسال پستی مدعی شده که اپل می خواهد نمونه ۱۳ اینچی مک بوک پرو را در سال ۲۰۲۰ با میزان ۱۴/۱ اینچی تبدیل دهد که عمده ترین شاخصه این مدل، برخورداری از نمایشگری با پنل مینی LED است. به لطف استفاده از این تکنولوژی اشتیاق می رود مک بوک پرو 14.1 از نرخ کنتراست بالاتر، گستره عریض رطوبت از رنگ ها و کیفیت بالاتری در ارائه تصاویر یکروز ببرد.

متاسفانه مینگ چی کو داخل تک مشخصات دیگر میوه جدید شرکت اپل اطلاعاتی را علنی نکرده است؛ اما شوق می رود که درون این معیار از مک بوک پرو همچنین تماشایی صفحه کلید ارتقا یافته و دیگر نکات مثبت مدل ۱۶ اینچی باشیم.این تحلیلگر تو مورد محصولات دیگری همچنین اطلاعاتی را هویدا کرده است. به گفته مینگ چی کو، میزان جدیدی از مک بوک پرو ۱۶ اینچی مجهز به پنل مینی LED شناساندن خواهد شد و از این پنل درون معیار های جدید آیپد، آیپد مینی و آیپد پرو 12.9 اینچی همچنین استفاده می شود. در این پست به احتمال ارتقای پنل نمایشگر آیمک پروبه LED نیز اشاره شده است که می تواند بخاطر موفقیت این محصول در میدان و افزایش ابتیاع آن نقش مهمی را عمل کند.

در مورد زمان عرضه محصولات جدید اپل بوسیله بازار همچنین بوسیله گفته مینگ چی کو شوق می جوی که تو سه ماهه چهارم میلادی شاهد صبر گرفتن آیمک پرو متاخر در ویترین فروشگاه ها باشیم؛ اما داده ها دقیقی در مورد دیگر محصولات ذکر نشده است. با این حساب تنها می توان استراحت کرد و هواخواه انتشار اطلاعات بیشتر بود.بیشتر بخوانید:اپل به علت شیوع کرونا لنز آیفون ۱۲ را از چند سازنده مختلف تأمین خواهد کرداپل احصائیه کاربری توسعه دهنده کارمند Clearview را بوسیله برهان الغا قوانین مسدود کردمرورگر سافاری وب سایت های دارای گواهینامه امنیتی باستانی را مسدود می کنداپل تو سال آینده نخستین فروشگاه فیزیکی خویشتن را تو هند بازگشایی می کندعرضه کاور کیبرد آیپد پروی اتیه به همراه یک صرفنظر پد

مسری ویروس کرونا داخل ایران باخبر وهله ی اورژانسی شده است و همکاری تمامی اداره ها و خصوصا بیمارستان ها و مراکز درمانی را می طلبد. دراین میان آمادگی مراکز برای اولویت دهی بوسیله بیماران مبتلا به ویروس جدید موسوم به COVID-19 اهمیت فوقانی دارد. قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت، امروز خلال مجله ای به دانشگاه های علوم پزشکی سرتاسر ملک از آن ها غبطه که اولویت قبول اورژانسی خود را به این بیماران ویژه دهند. به علاوه، او تأکید کرد که بیمارستان ها تا اطلاع ثانوی از پذیرش بیماران جاهل اورژانسی خودداری کنند.مقاله های مرتبط:گره یک تیم پزشکی بوسیله ایران اعزام می کندچگونه با ترس ناشی از شیوع ویروس کرونا مقابله کنیم؟

معاون وزیر بهداشت داخل بخشی از نامه بوسیله دانشگاه های علوم پزشکی نوشت:باتوجه بوسیله وم کنترل و مراقبت بیماران مشغول به ویروس کرونا، ضروری است از روز شنبه، کلیه ی بیمارستان های عمومی ذیل پوشش اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی (به سوا مورد تخصصی غیرمرتبط با درمان کرونا) از تصویب و رنجور بیماران الکتیو (غیر اورژانسی) تا وقوف ثانوی خودداری کنند و آماده پذیرش بیماران مبتلا به ویروس کرونا باشند.

جان بابایی تو ادامه ی نامه ی خود کنار وم آمادگی شبانه بهره تمامی مراکز درمانی تخصصی اعم از دانشگاهی و وابسته به ارگان ها، تأکید کرد. او می گوید تمامی مراکز درمانی کشور باید آماده ی پسند بیماران مبتلا بوسیله ویروس کرونا باشند و بسرنوشت شوم دچار کردن هایی اختصاصی را برای آن ها تعبیه کنند. در ادامه ی نامه نیز پیاده شدن ضرورت تأمین نفقه های درمانی بیماران توسط بیمه های محور و تکمیلی، تأکید می شود.

درون بخشی از مجله ی کمک وزیر بهداشت، علاج و آموزش پزشکی به دانشگاه های علوم پزشکی، فرایند و دادرسی های ترخیص بیماران مشغول به کرونا همچنین تطویل داده می شود. جان بابایی تأکید می نرم که کمیته ای متشکل از رئیس بیمارستان، متخصص عفونی خواه داخلی، متخصص بیهوشی خواه زبر تخصص جگر در هر درمانگاه تشکیل شود. کمیته ی ترخیص، مسئول پا بر جا بررسی ترخیص بیماران کرونایی خواهد بود و روزانه در دو نوبت، فرایند بررسی را عمل می دهد. این فرایند با این هدف انجام می شود تا حداکثر بهره برداری از ظرفیت تخت های بیمارستانی صورت بگیرد.کمیته ی مراقبت های ویژه، سازوکار دیگری است که معاون وزیر بهداشت درون مجله ی خویشتن از درمانگاه ها طلب می کند. گروهی شامل زبر تخصص آی سی یو، علو تخصص ریه، فنی بیهوشی، عفونی، تویی و پرستاری موافق توانایی ها درمانگاه تشکیل می شود که ارزیابی بیماران کسل را برعهده خواهد داشت. کمیته ی مراقبت های اختصاص مسئولیت بررسی سیر بیماری و ارائه ی بالاترین سطح خدمات را برای بیماران کرونایی برعهده دارد.

در خاتمه ی مجله ی جان بابایی با رمز به تعطیلی تصویب و خدمات جاهل اورژانسی، به بیمارستان ها پیشنهاد می شود تا کادر درمانی و پشتیبانی خود را به رخ تمام به بستری و درمان بیماران کرونایی خاص دهند. او درنهایت تأکید می کند که قدردانی لازم از زحمات کادر علاج و خدمات ایفا شود. معاون وزیر بهداشت در خاتمه رومه نوشت:بدیهی است با هرگونه لیس همکاری و تمرد داخل ارائه خدمات در تمامی رده های پرسنلی مطابق هنجار اصابت خواهد شد.

جان بابایی داخل نامه ی سابق خویشتن به دانشگاه های علوم پزشکی، ممنوعیت ملاقات را در تمامی بیمارستان های کشور اجباری اعلام کرده حیات. برابر آخرین آمار اعلامی ازسوی وزارت بهداشت، تاکنون ۵۹۳ نفر در ایران به ویروس COVID-19 مبتلا شده اند که ۱۲۳ نفر آن ها بهبود یافته اند. آمار مرگ ومیر ناشی از ویروس کرونا جدید داخل کشور نیز تا دنبال دیروز ۴۳ نفر عنوان می شود.بیشتر بخوانید:حجم بلیت های استردادشده تا خاتمه سال بوسیله ۳۰ میلیارد تومان خواهد رسیدپیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس درباره ی مدیریت باندهای بسامدی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز۳۸۵ تک به شمار مبتلایان وقوف شده به کرونا در ملک افزوده شدکروناکوین؛ رمزارزی سوار بر موج شیوع شمول ویروس کرونانامه اعتراض آمیز هم گذاری کسب وکارهای اینترنتی به رئیس کانون درباره یک مصوبه جنجالی

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

طرح لایه باز شما مطالب درسی و کمک درسی و ادبی خبر 24 بهار عشق روز نوشت های یک دوقطبی با مزه ها دهکده ی متن تشریفات کسرا دنیای مسابقه فروشگاه لباس در بابل